Bezdomność i żebractwo na terenie Białegostoku

0
61

Policjanci z komisariatu I w Białymstoku, przy pomocy funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, przeprowadzili wczoraj działania ukierunkowane na ujawnienie osób bezdomnych oraz żebrzących. Jest to odpowiedź na liczne zgłoszenia internatów, którzy wskazywali na takie zagrożenia w centrum miasta poprzez aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Bezdomność oraz żebractwo jest zjawiskiem szczególnie zauważalnym na terenie Białegostoku. Jak wynika z weryfikacji zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jest jednym z najczęściej wskazanych przez mieszkańców miasta Białystok zagrożeń w rejonie działania Komisariatu Policji I w Białymstoku (ponad 160 zgłoszeń). Dlatego też mundurowi białostockiej jedynki przeprowadzili wczoraj działania ukierunkowane na ujawnienie osób bezdomnych oraz żebrzących. Dzielnicowi wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Białymstoku oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w centrum miasta kontrolowali przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Działaniami objęte zostały m.in. rejon Placu Mordechaja Tenenbauma, dworzec PKS, przystanki autobusowe przy Alei Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Lipowej, park Planty, Skwer Ludwika Zamenhoffa, Plac Jana Pawła II, czy też ulica Suraska.

W trakcie wykonywanych czynności policjanci wylegitymowali 12 osób bezdomnych, w tym jedną żebrzącą. Osoby zostały poinformowane o adresach instytucji pomocowych, noclegowniach oraz jakie formy pomocy można w nich uzyskać. Ponadto wskazano im o możliwości poddania się leczeniu w przypadku uzależnienia od alkoholu oraz warunkach uzyskania świadczeń pieniężnych.

Policjanci apelują o wszelkie sygnały oraz informacje w tym zakresie, szczególnie takie które mówią o podejrzeniu wykorzystywaniu ludzi do żebractwa. Wiele z tych osób może być bowiem do tego przymuszanych. Teraźniejszość nakazuje nam spojrzeć na proceder żebrania przez pryzmat nowej perspektywy, a mianowicie potencjalnego przestępstwa handlu ludźmi oraz ewentualnego czerpania korzyści finansowych z tego procederu. Nader często przestępstwa popełniane w związku z żebractwem są udziałem zorganizowanych grup przestępczych, które werbują osoby do tego procederu. Policjanci radzą aby nie bagatelizować sytuacji, w których widzimy osoby żebrzące na ulicy, bądź przed obiektami użyteczności publicznej, urzędami, przychodniami, kościołami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here