Stypendia dla twórców profesjonalnych

0
17

Profesjonaliści zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mogą ubiegać się o stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na 2018 rok. Wnioski można składać do końca października.

Stypendia przeznaczone są dla osób pełnoletnich, zamieszkałych w Białymstoku, które wykażą się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Roczne stypendia mogą być przyznane w takich dziedzinach jak: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wszystkich profesjonalnych twórców z naszego miasta zapraszamy do ubiegania się o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku – mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Stypendia skierowane do twórców profesjonalnych przyznawane są od 2010 roku. Roczne stypendia na 2017 rok otrzymało ośmiu białostoczan.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

  • dane osobowe kandydata,
  • program stypendium i harmonogram pracy,
  • uzasadnienie celowości przyznania stypendium,
  • informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach,
  • wysokość wnioskowanej kwoty stypendium,
  • informację o otrzymanych stypendiach w okresie trzech ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Przypominamy, że planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do końca 2018 r. Wytworzone dzieła (np. publikacje, albumy muzyczne), dobra kultury lub inne wyniki uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Wnioski (z dopiskiem „stypendia”) należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok lub składać w sekretariacie departamentu (ul. Słonimska 8, II piętro, pok. 205) do 31 października. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 869 63 66.

Konsultacje dotyczące wniosków będą przeprowadzane do 27 października w Referacie Kultury przy ul. Słonimskiej 8, pok. 203.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: www.stypendia-bialystok.pl.

Kamila Busłowska

 

źródło:bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here