Nauka ze wsparciem dla białostockich dorosłych

0
24

Ponad 4 tys. 700 osób otrzyma dotację na naukę. Do 30 czerwca 2020 roku pełnoletni białostoczanie oraz mieszkańcy powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego będą mogli skorzystać z unijnego dofinansowania na podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Ze środków projektowych będą finansowane szkolenia z zakresu posługiwania się językami obcymi, szkolenia i kursy informatyczne, studia podyplomowe, kursy kompetencji ogólnych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych. Wsparcie otrzymają osoby, które ukończyły 18 lat, zarówno pracujące, jak i niepracujące, a także rolnicy i studenci. Ostateczne zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników projektu będzie weryfikowane podczas doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wtedy ustalane będą formy i zakres kształcenia, uzależnione od faktycznych potrzeb i od sytuacji na lokalnym rynku pracy. Wkłady własne uczestników projektu nie przekroczą 15% kosztów szkolenia.

– Białostoczanie, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje i rozwijać umiejętności, będą mogli skorzystać z unijnego wsparcia. Dzięki temu będą mogli lepiej odnaleźć się na lokalnym rynku pracy – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Zintegrowany projekt będzie realizowany przez beneficjenta – powiat sokólski w partnerstwie z miastem Białystok, powiatem białostockim i Polskim Centrum Edukacji i Analiz Ordo. Projekt zyskał dofinansowanie w wysokości ponad 50 mln 150 tys. złotych. Wartość całego projektu wynosi prawie 55 mln 730 tys. złotych. Z dofinansowania będzie mogło skorzystać ok. 2740 białostoczan. Dla Białegostoku przeznaczono ponad 24 mln 500 tys. zł. W ramach projektu powstaną 3 biura: w Białymstoku, Łapach i Sokółce. Trwają prace nad uruchomieniem biura w naszym mieście.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w subregionie białostockim odbędzie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. To projekt zintegrowany, łączący dwa odrębne projekty o wspólnych celach. Pierwszy z nich dotyczy m. in. technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i kompetencji ogólnych. Natomiast drugi obejmuje kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.

Agnieszka Błachowska

źródło:bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here