Święto nauczycieli w Białymstoku

0
124

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent Białegostoku spotkał się z nauczycielami białostockich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Spotkanie było okazją do podziękowania za zaangażowanie w wychowanie dzieci i młodzieży. Dziesięciu pedagogów otrzymało wyróżnienie „Nauczyciel Mądry Sercem”.

W poniedziałek, 16 października, w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku odbyła się gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas miejskiej uroczystości prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył 156 pracownikom oświaty – nauczycielom i dyrektorom – Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Prezydent pogratulował wyróżnionym i złożył wszystkim nauczycielom życzenia z okazji ich święta.

– Dziękuję wszystkim białostockim nauczycielom za wielkie zaangażowanie, za poświęcenie czasu i serca uczniom. Za pracę na rzecz młodego pokolenia białostoczan – powiedział Tadeusz Truskolaski.

W trakcie miejskiej uroczystości wyróżniono także 10 pedagogów, którzy poprzez swoją pracę i postawę stają się autorytetem dla swoich wychowanków. Nominowanych było 40 osób. „Nauczycieli Mądrych Sercem” cechuje empatia i troska o dobro każdego człowieka. Nieustannie mobilizują uczniów do działania, pracy i rozwoju. Wśród nagrodzonych znaleźli się: śp. Marzena Beata Dylewicz, Barbara Bożena Brzozowska, Edyta Haraburda, Małgorzata Jurewicz, Danuta Matreńczyk, Anna Ostaszewska, Elżbieta Ożlańska, Anna Prokopczuk, Marlena Sokół i Emilia Sorko.

To właśnie tacy ludzie mają wielki wpływ na wychowanie i rozwój młodego człowieka. Warto brać z nich przykład – dodał prezydent Białegostoku.

W gronie wyróżnionych znalazła się m.in. śp. Marzena Beata Dylewicz z Przedszkola Samorządowego nr 44. Zafascynowała środowisko przedszkolne wielkim sercem, mądrością życiową, życzliwością i empatią. W otoczeniu wprowadzała radość i ciepło. Dzięki jej pomysłowości dzieci poznawały świat wszystkimi zmysłami. Pracę nauczyciela wykonywała z niezwykłą pasją.

Tytułem „Nauczyciel Mądry Sercem” wyróżniono także Edytę Haraburdę, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. 42 Pułku Piechoty. Swoją pracę, dla i wśród ludzi, traktuje z niezmienną pasją. Każdego dnia pobudza do działania, inspiruje, zachęca do kreatywności i myślenia wybiegającego „dalej, wyżej, lepiej”. Z wrażliwością reaguje na potrzeby każdego człowieka, którego los stawia na jej drodze. Swoją postawą i pasją zaraża uczniów i współpracowników szkoły.

Kolejną laureatką jest Danuta Matreńczyk, pedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Z dużą wiedzą i doświadczeniem udziela wsparcia zarówno uczniom, jak i ich rodzicom oraz nauczycielom. Stanowi punkt oparcia dla całej społeczności szkolnej. Każdego wysłucha, nikomu nie odmawia pomocy.

Z kolei Emilia Sorko z Zespołu Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku każdego dnia wspiera chore dzieci przebywające na oddziałach szpitalnych. Daje poczucie ciepła i bliskość drugiej osoby oraz możliwość rozwoju intelektualnego i społecznego. Dociera z „Bajkowozem – biblioteką na kółkach” do najciężej chorych pacjentów. Mając świadomość, jak istotne jest zdrowie, realizuje wśród dzieci autorski program prozdrowotny „Witaminka”.

Warto wiedzieć, że po raz pierwszy statuetka „Nauczyciel Mądry Sercem” została przyznana przez Prezydenta Miasta Białegostoku w 2007 r. Do tej pory tym tytułem uhonorowano 145 osób.

Miejskie uroczystości zainaugurowały połączone chóry – Chór Miasta Białegostoku pod dyrekcją Anny Stankiewicz oraz Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym, którego dyrygentem jest Anna Olszewska. W części uhonorowania wyróżnionych tytułem „Nauczyciel Mądry Sercem” wystąpiły chóry zrzeszone w projekcie „Rozśpiewany Białystok”. Koordynatorem przedsięwzięcia jest prof. Wioletta Miłkowska, a akompaniuje – Max Fedorow.

Kamila Busłowska bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here