Dawny cmentarz na Rynku Siennym

0
38

Zielony skwer oraz artystyczna instalacja w formie betonowego bloku, w którym znajdą się płaskorzeźby autorstwa Jarosława Perszki z cyklu „Ślady zwielokrotnione”, upamiętnią ewangelicką nekropolię z XVII wieku, a jednocześnie ozdobią Rynek Sienny w Białymstoku. Miasto dziś (7 listopada) ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu cmentarza.

Od strony ul. Rynek Sienny, na terenie dawniej istniejącego cmentarza ewangelickiego, powstanie zielona pierzeja w postaci drzew lub krzewów w pojemnikach, niskich roślin czy też pnączy. Główne ścieżki będą ułożone na planie krzyża, a w miejscu przecięcia jego ramion umieszczony zostanie betonowy blok, wewnątrz którego znajdą się rzeźby-instalacje upamiętniające miejsca pochówku. Pod instalacją znajdzie się krypta, w której mają spocząć szczątki po ekshumacji kilku pochówków.

Dobrze, że w końcu uda się upamiętnić społeczność ewangelicką, która przez dziesiątki lat współtworzyła historię naszego miasta – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Ze względu na szczególny charakter tego miejsca, będącego niegdyś nekropolią, wszystkie prace odbywają się za wiedzą i akceptacją proboszcza-administratora parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku.

Koncepcja zagospodarowania Rynku Siennego, której autorem jest Jarosław Perszko, powstała po konsultacjach z mieszkańcami, historykami oraz archeologami. Dziś Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu cmentarza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadaniem wykonawcy tego zadania będzie również wykonanie badań geotechnicznych i georadarowych, jeśli okażą się konieczne. Trzeba będzie także uzyskać konieczne pozwolenia – przede wszystkim zgodę proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych.

Dokumentacja projektowa ma być gotowa do końca marca 2018 r., a uzyskanie pozwolenia na budowę ma nastąpić do końca maja 2018 r.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają czas na składanie ofert do 17 listopada – w Departamencie Inwestycji Urzędu Miejskiego przy ul. Składowej 11. Szczegóły przetargu są dostępne na www.bip.bialystok.pl.

Anna Kowalska

bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here