Konkurs na działania kulturalne w 2018 roku

0
31

Rozpoczęła się kolejna, coroczna edycja konkursu ofert na działania w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na ten cel przeznaczono 1 mln 650 tys. zł. Zgłoszenia można składać do 20 grudnia.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mogą wziąć udział podmioty, które zgłoszą działania wspierające i promujące ofertę kulturalną w naszym mieście. Wśród tych działań mogą być m.in. koncerty i festiwale, wydarzenia plenerowe, wystawy, publikacje i wydawnictwa. Proponowane przedsięwzięcia muszą zostać zrealizowane w 2018 roku, między 2 stycznia a 31 grudnia. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielnie socjalne. Jeden oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty.

– Przeprowadzając konkurs na organizację wydarzeń kulturalnych i działania na rzecz ochrony dóbr kultury chcemy wesprzeć tych, którzy podejmują ciekawe i cenne dla naszego miasta inicjatywy kulturalne – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Liczymy na to, że uda się nam pomóc w realizacji tych projektów, które szczególnie wzbogacają ofertę kulturalną Białegostoku, edukują i integrują mieszkańców naszego miasta.

Ofertę trzeba sporządzić i następnie złożyć przez platformę www.witkac.pl. Należy ją wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, pok. nr 205 do 20 grudnia, do godz. 15.00.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w zakładce Kultura na www.bialystok.pl.

Agnieszka Błachowska

 

bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here