Erygowanie i poświęcenie kaplicy SG pw. św. Ap. Andrzeja Protokletosa

0
43

27 listopada br. Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Jego Ekscelencja abp Jerzy, podczas wizyty w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, poświęcił kaplicę pw. św. Ap. Andrzeja Protokletosa .

„Modlitwy, które przeczytaliśmy w rycie poświęcenia tej kaplicy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, pokazują nam że człowiek jest istotą, która odnosi swoje życie do wartości duchowych” – tymi słowami zwrócił się abp Jerzy do zebranych w nowopoświęconej kaplicy w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku. „Te wartości duchowe uaktywniają się szczególnie u tych ludzi, którzy postrzegają swoje życie w kategorii wieczności” – podkreślił ordynariusz.

W uroczystym nabożeństwie, które wzbogacili swoim śpiewem członkowie chóru Prawosławnego Ordynariatu WP pod dyrekcją protodiakona Eugeniusza Skowrońskiego, hierarsze asystowało trzech kapłanów oraz diakon. Na uroczystości obecni byli między innymi: Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk wraz z zastępcami, Naczelnik Ośrodka ppłk SG Jacek Dederko, Prawosławny Dziekan SG ks. mjr SG Adam  Weremijewicz, rzymskokatolicki kapelan 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego ks. ppłk Tomasz Paroń.

Arcybiskup Jerzy, odnosząc się do ważności i potrzeby modlitewnej atmosfery i wyciszenia, wyraził swoją radość i wdzięczność inicjatorom oraz osobom zaangażowanym w powstanie kaplicy. Z tej okazji odznaką honorową Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego wyróżnił Komendanta Oddziału – płk. SG Grzegorza Biziuka, zaś listami pochwalnymi jego zastępców oraz funkcjonariuszy, którzy wspierali prawosławnego kapelana Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w idei tworzenia kaplicy.

Świątynia, jedyna prawosławna w strukturach Straży Granicznej, powstała na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku w ramach projektu 11/1-2015/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców” w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Projekt ikonostasu oraz ikony wykonał mł. chor. SG Arkadiusz Świętochowski – funkcjonariusz POSG, który edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych i ikonografii zdobywał w kraju i zagranicą. Dekretem Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego posługa duszpasterska w kaplicy SG pw. św. Ap. Andrzeja Protokletosa została powierzona kapelanowi POSG ks. ppor. SG Piotrowi Nestorukowi, zaś obowiązki psalmisty mjr. SG Jarosławowi Poskrobko.

fot. mjr. SG Andrzej Turecki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here