Utalentowani stypendyści ZST

0
24

Czterdziestu uczniów Zespołu Szkół Technicznych otrzymało stypendia w ramach III edycji Funduszu Stypendialnego ZST-Progres. W ten sposób uhonorowano wyróżniających się i uzdolnionych białostoczan. Szkoła stawia na praktyczną naukę zawodu i współpracę z lokalnymi firmami.

Dziś (28 listopada) w naszym mieście odbyła się gala III edycji Funduszu Stypendialnego ZST-Progres. To uroczystość podsumowująca dotychczasową pracę Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku włożoną w rozwój, promocję i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego.

W trakcie uroczystości wręczono akty stypendialne 40 uczniom Zespołu Szkół Technicznych z trzech branż: drzewnej, gastronomicznej oraz mechaniczno-samochodowej. Wysokość przyznanego stypendium to 100 zł miesięcznie.

Gratuluję wszystkim stypendystom dotychczasowych wyników i sukcesów – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Mam nadzieję, że te stypendia pomogą wam w rozwijaniu swoich pasji i doskonaleniu osiągnięć.

Podczas spotkania uhonorowano także współpracujących ze szkołą lokalnych przedsiębiorców. Otrzymali oni certyfikaty – Lider Dualnego Kształcenia Zawodowego lub Lider Wsparcia Kształcenia Zawodowego.

Fundusz Stypendialny ZST-Progres to program polegający na przyznawaniu stypendiów wyróżniającym się i uzdolnionym uczniom. Program jest realizowany od 2015 r. w porozumieniu z przedsiębiorcami i Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych Progres. Współpracujących firm jest obecnie 14, z trzech branż zawodowych: drzewnej, gastronomicznej oraz mechaniczno-samochodowej.

Innowacyjność Funduszu ZST-Progres oraz potrzeba jak najwcześniejszego kontaktu ucznia z pracodawcą zapoczątkowały prace nad wdrożeniem w Zespole Szkół Technicznych systemu kształcenia dualnego. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia od dwóch lat kształcą się w systemie dualnym. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w realnych warunkach zakładu pracy, co ułatwia młodemu człowiekowi start w dorosłe życie, zmniejsza jego stres związany z podjęciem pracy. Pracodawca wpływając na proces kształcenia ma możliwość przygotowania potencjalnego pracownika pod kątem własnych wymagań i oczekiwań. Absolwent ZST podejmując zatrudnienie w firmie, w której kształcił się, ma już umiejętności oczekiwane przez swego pracodawcę, przez co jest bardziej konkurencyjny na rynku pracy. Takim przykładem jest np. Dawid Jabłoński, absolwent ZST, stypendysta I edycji funduszu, obecnie pracownik firmy z branży samochodowej. Dawid odnalazł możliwość realizacji swoich zainteresowań dzięki nawiązaniu współpracy z firmą, która pozyskała nie tylko uzdolnionego stypendystę, ale też cennego pracownika.

Wśród tegorocznych stypendystów jest z kolei m.in. Mateusz Leoniuk. To uczeń trzeciej klasy o profilu technik technologii drewna. Od trzech lat jest stypendystą tego funduszu. Od samego początku związany z przedsiębiorstwem zajmującym się dodatkami do mebli. W przyszłości Mateusz planuje podjąć pracę w tej firmie, jest z nią związany zawodowo. Dostał szansę na powiązanie pasji zawodowych z możliwością zdobycia pracy.

Współpraca czołowych firm z poszczególnych branż gospodarki ze szkołą i wsparcie daje Zespołowi Szkół Technicznych możliwość śledzenia na bieżąco nowinek technicznych, produkcyjnych czy technologicznych. Zyskują dostęp do nowoczesnego parku maszynowego czyli takiego, z jakim absolwenci będą się stykać w firmach, w których podejmą pracę.

Kamila Bogacewicz

bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here