Białostockie krzyże i kapliczki

0
58

Miasto Białystok przygotowało kolejną publikację poświęconą lokalnemu dziedzictwu kulturowemu. W książce zostały opisane krzyże i kapliczki, które znajdują się na terenie naszego miasta.

Autorką opracowania „Białostockie krzyże i kapliczki” jest Marta Wróbel. W ubiegłym roku, na zlecenie Miasta, przygotowała ona inwentaryzację krzyży i kapliczek znajdujących się w obecnych granicach administracyjnych Białegostoku oraz analizy dokumentów planistycznych miasta. W 2017 roku, przygotowując książkę do druku, pracownicy Urzędu Miejskiego zaktualizowali zamieszczone w niej dane.

– Publikacja „Białostockie krzyże i kapliczki” została poświęcona niezwykle istotnej części lokalnego dziedzictwa kulturowego. To odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców zainteresowanych tematyką małej architektury sakralnej będącej świadectwem naszej historii – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Opisana w publikacji mała architektura sakralna Białegostoku pozwala na obserwację kierunków „rozrastania się” miasta na przestrzeni stuleci poprzez wchłanianie okolicznych wsi. To właśnie w nich podtrzymywano zwyczaj wznoszenia kapliczek i krzyży. Takie obiekty przydrożne są obecnie jedynymi śladami dawnego wiejskiego krajobrazu części białostockich osiedli będących obecnie w granicach miasta. Z ustaleń autorki wynika, że pierwsze źródła poświęcone małej architekturze sakralnej w Białymstoku pochodzą z II połowy XVIII w.

Z siedemdziesięciu sześciu ujętych w publikacji obiektów najwięcej jest krzyży, które miały chronić mieszkańców od wszelkiego zła: klęsk żywiołowych, epidemii, wojny. Sporo jest też krzyży na rozstajach dróg, oznaczających dawne granice wsi lub upamiętniających wydarzenia historyczne. Do książki dołączona jest mapa Białegostoku z zaznaczoną na niej lokalizacją opisanych w publikacji krzyży.

Książki „Białostockie krzyże i kapliczki” będzie można wygrać w miejskim konkursie. Zostanie on zorganizowany na Facebooku (Wschodzący Białystok) w najbliższych dniach.

Przypominamy, że w październiku ukazała się publikacja „Katalog białostockich pomników, tablic pamiątkowych i miejsc pamięci narodowej”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i prawie cały jej nakład został już rozdysponowany. Wersja elektroniczna jest dostępna w zakładce Kultura.

Kamila Bogacewicz

bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here