Dowód osobisty – sprawdź datę ważności

0
56

W 2017 roku upłynął termin ważności dowodów osobistych wydanych na dziesięć lat. Osoby, które posiadają taki dokument powinny go wymienić.

Upłynął już termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2007 roku z terminem ważności – 10 lat. Niewymienione dokumenty są nieważne. Nie dotyczy to jednak tych mieszkańców, którzy otrzymali dowody na czas nieoznaczony. Były one przyznawane osobom po 65. roku życia.

Data ważności dowodu osobistego jest określona na dokumencie – w prawym dolnym rogu strony ze zdjęciem. W okresie najbliższych 90 dni straci ważność ok. 8,5 tys. dowodów osobistych wydanych w Białymstoku. Warto pamiętać, że nie podlegają wymianie dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony oraz z powodu zmiany adresu zameldowania.

W 2007 roku złożono ponad 61,3 tys. wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego. Większość dowodów została już wymieniona z powodu utraty ważności, zmiany danych, utraty dokumentu, zniszczenia lub została wydana z nieoznaczonym terminem ważności. Nieważny dowód osobisty, wydany przez Prezydenta Miasta Białegostoku, posiada ok. 14 tys. osób.

W ubiegłym roku wpłynęło ponad 45,5 tys. wniosków o wydanie nowego dowodu. Wniosek należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego przez stronę www.obywatel.gov.pl. Należy przygotować wniosek, jedną aktualną kolorową fotografię oraz okazać (składając w urzędzie) dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport. Wniosek składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dowodu. Wydanie dowodu jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem Infolinii Urzędu Miejskiego 85 879 7979 oraz na stronie www.obywatel.gov.pl.

Kamila Bogacewicz

bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here