Małe projekty kulturalne. Można składać oferty

0
31

Sto pięćdziesiąt tysięcy złotych – to kwota przeznaczona na kolejny konkurs ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Propozycje do konkursu „Projekty niskobudżetowe” na 2018 można składać do 22 lutego.

Pieniądze w konkursie „Projekty niskobudżetowe” można pozyskać na przedsięwzięcia wzbogacające ofertę kulturalną białostockich osiedli. Chodzi głównie o takie inicjatywy, które służą integracji mieszkańców i edukacji kulturalnej. Miasto wesprze także projekty służące zaspokajaniu potrzeb kulturalnych białostoczan i ich aktywizacji w dziedzinie kultury. Przedsięwzięcia muszą zostać zrealizowane między kwietniem a grudniem 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł. Udział finansowego wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty nie może być niższy niż 10%. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Wniosek należy sporządzić i złożyć przez platformę www.witkac.pl. Następnie ofertę należy wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i przekazać w wersji papierowej do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, pok. nr 205. Termin mija 22 lutego (o godz. 15).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here