Opieka nad kotami. Miasto czeka na oferty

0
33

Miasto Białystok szuka firmy lub organizacji, która zapewni opiekę nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji. Przetarg na te usługi został właśnie ogłoszony.

Białystok od lat realizuje zadania związane z zapewnieniem opieki kotom wolno żyjącym i bezdomnym. Na ich realizację w 2018 roku przewidziano łącznie 275 tysięcy złotych. Zadania te wynikają bezpośrednio z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku”. Program jest uchwalany corocznie, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt. Uchwalanie takiego programu spoczywa na gminach od 1 stycznia 2012 r. Głównym celem programu jest ograniczenie i zapobieganie bezdomności oraz nadmiernemu mnożeniu się populacji wolno żyjących zwierząt domowych na terenie Białegostoku.

W minionym roku wykonano 857 sterylizacji oraz 114 kastracji kotów wolno żyjących. Miasto prowadzi też rejestr społecznych opiekunów bezdomnych kotów, który powiększył się w stosunku do ubiegłego roku. Obecnie jest w nim zapisanych 125 osób.

Zadaniem wykonawcy, który zostanie wyłoniony w przetargu, będzie zapewnienie opieki nad kotami bezdomnymi oraz odebranymi w wyniku interwencji Straży Miejskiej, policji lub organizacji pozarządowych. Chodzi o zapewnienie dobrych warunków tym zwierzętom, właściwego żywienia, transportu w razie takiej potrzeby, a także opieki weterynaryjnej. Do zadań będzie też należało podejmowanie działań, dzięki którym koty znajdą nowych właścicieli. Oferty do przetargu można składać do 5 lutego w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.bip.bialystok.pl.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here