Nowy konkurs „Miejsca przyjazne seniorom”

0
23

„Miejsce Przyjazne Seniorom” to nowy konkurs ogłoszony przez Miasto Białystok. Na taki tytuł mają szansę podmioty, które podejmowały w 2017 roku inicjatywy skierowane do osób starszych. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 28 lutego.

Organizatorem konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” jest Prezydent Miasta Białegostoku we współpracy z Miejską Radą Seniorów w Białymstoku.

– Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja instytucji realizujących działania aktywizujące seniorów oraz tworzenie w Białymstoku sieci miejsc przyjaznych osobom starszym – mówi zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Instytucje uhonorowane tytułem „Miejsce Przyjazne Seniorom” zostaną oznaczone specjalnym symbolem graficznym.

O tytuł „Miejsce Przyjazne Seniorom” mogą ubiegać się instytucje, które w swojej działalności podejmują przedsięwzięcia skierowane do osób starszych. Powinny one mieć siedzibę na terenie naszego miasta lub działać na rzecz seniorów. Mogą to być m.in. podmioty gospodarcze (przychodnie, sklepy itd.), organizacje pozarządowe i pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, fundacje), organy administracji publicznej i jednostki im podległe (urzędy, muzea, domy kultury i pomocy społecznej).

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać białostoczanie. Wypełniony formularz trzeba przesłać na adres centrum@um.bialystok.pl do 28 lutego (do północy). Udział jest bezpłatny.

Tytuł „Miejsce Przyjazne Seniorom” zostanie przyznany instytucjom, które w 2017 roku podjęły działania na rzecz seniorów w zakresie rozwoju osobistego, poprawy stanu zdrowia, zapewnienia bezpieczeństwa, aktywności społecznej, sprawności fizycznej, rozwoju zawodowego.

Laureatów wyłoni komisja konkursowa. W jej składzie znajdzie się trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku oraz pięciu członków Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku. Wręczenie tytułów odbędzie się podczas uroczystego spotkania. Wyróżnione miejsca zostaną także zaprezentowane na stronie www.bialystok.pl.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku, tel. 85 879 7446.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here