Budżet Obywatelski 2019

0
16

Zostały już opracowane zasady Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Nowością jest możliwość zgłaszania czterech rodzajów projektów – ogólnomiejskich, osiedlowych, oświatowych i zielonego budżetu. Do dyspozycji białostoczan będzie 10 mln zł. Zasady reguluje zarządzenie prezydenta Białegostoku.

Zasady Budżetu Obywatelskiego 2019 zostały wypracowane w oparciu o rekomendacje Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2018, spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, wyniki ankiety ewaluacyjnej, badanie opinii białostoczan oraz doświadczenia wynikające z realizacji poprzednich edycji. Tegoroczne zasady reguluje zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku, nie odrębna uchwała. Uchwała z 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych w naszym mieście delegowała na prezydenta to zadanie. W zarządzeniu można znaleźć informacje dotyczące składania wniosków (terminy, wzory formularzy) i ich weryfikacji, tryb głosowania i ustalania wyników.

Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski 2019 wynosi 10 mln zł. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać cztery rodzaje projektów – ogólnomiejskie, osiedlowe, oświatowe i zielonego budżetu. Dwa pierwsze są już dobrze znane białostoczanom z poprzednich edycji, dwa kolejne to tegoroczna nowość. Projekty oświatowe będą dotyczyły zadań realizowanych na terenie placówek edukacyjnych, a te ostatnie – tworzenia nowych terenów zielonych lub rewitalizacji już istniejących. Na oświatowe przeznaczono 2 mln zł, na zielonego budżetu – 1 mln zł.

– Liczę na zaangażowanie białostoczan w kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego. Dotychczas, dzięki aktywności mieszkańców, udało się zrealizować wiele ciekawych projektów w naszym mieście – powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Pierwszym etapem będzie składanie projektów przez mieszkańców. Będzie to możliwe od 10 kwietnia. Następnie wszystkie zgłoszone propozycje zostaną zweryfikowane (do 10 maja). Do 7 września zostaną ogłoszone listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania. We wrześniu będą prowadzone działania informacyjno-promocyjne. Głosowanie potrwa od 3 do 17 października. Mieszkańcy będą mogli wybrać maksymalnie 4 projekty ze wszystkich zakwalifikowanych do głosowania. Wyniki poznamy do końca października.

Przypominamy, że Budżet Obywatelski to proces, w którym białostoczanie decydują o przeznaczeniu części pieniędzy z miejskiego budżetu. Budżet Obywatelski 2019 będzie szóstą edycją. W pięciu poprzednich złożono 621 projektów, do realizacji wybrano 126. Białostoczanie oddali wtedy ponad 189 tys. głosów. Na projekty przeznaczono w sumie ponad 50 mln zł.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here