Dotacje na usuwanie azbestu

0
56

Mieszkańcy Białegostoku, zainteresowani usunięciem azbestu przy pomocy dotacji, powinni poinformować Miasto o posiadaniu takich wyrobów. Termin składania stosownych informacji upłynie 23 kwietnia.

Urząd Miejski w Białymstoku zamierza złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dotację na usuwanie azbestu. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie mieszkańców miasta, którzy na swoich posesjach mają jeszcze wyroby zawierające ten szkodliwy dla zdrowia składnik. Dlatego teraz urzędnicy gromadzą informacje o tym, ile jeszcze osób chciałoby pozbyć się azbestu i przystąpić do programu. W tym celu do 23 kwietnia należy przedłożyć wypełnione formularze według wzorów zamieszczonych poniżej.

Ponadto informujemy, że jednym z wymogów stawianych przez WFOŚiGW w Białymstoku jest także dostarczenie dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) obiektów, których pokrycie dachowe stanowią wyroby zawierające azbest lub miejsc występowania wyrobów zdemontowanych.

Informacje i dokumentację zdjęciową w wersji elektronicznej należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 bądź przesłać e-mailem na adres: dgk@um.bialystok.pl.

Informacje i dokumentacja zdjęciowa, które wpłyną po 23 kwietnia nie będą brane pod uwagę w tegorocznej edycji dofinansowania. W razie pytań i wątpliwości można dzwonić – nr telefonu: 85 869 6510 (Departament Gospodarki Komunalnej).

Zgodnie z przyjętym przez Polskę planem działań na rzecz kraju wolnego od azbestu, całkowite usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest ma nastąpić do 2032 roku.

Anna Kowalska

 

 

bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here