Białystok najzdrowszym miastem

0
54

W czwartej edycji rankingu zdrowia Polski w kategorii miast Białystok znalazł się na szczycie. Konkurs na najzdrowszy samorząd wygrały Podlasie i Małopolska. Ranking organizowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną.

W rankingowej kategorii miast Białystok zajął pierwsze miejsce. Zaraz za naszym miastem znalazł się Kraków. Na trzecim miejscu ex aequo są w tym roku Elbląg i Lublin. Wśród powiatów w rankingu liderem został powiat tatrzański. Drugie miejsce przypadło w udziale powiatowi bielskiemu (w woj. podlaskim), natomiast trzecie – powiatom: augustowskiemu i gorlickiemu.

– Pozycja lidera w rankingu Dziennika Gazety Prawnej potwierdza, że nasze zaangażowanie w prozdrowotne działania ma głęboki sens. Zobowiązuje też do dalszej pracy na rzecz zdrowia białostoczan – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Organizator rankingu zdrowia Polski przesyłał uczestnikom ankiety, w których pytał m.in. o to, jak samorządy sobie radzą z ochroną zdrowia, opieką medyczną. Pod ocenę poddawano liczbę szpitali i poradni specjalistycznych oraz ich kondycję finansową. Analizowano kontrakty z NFZ i wydatki na promocję zdrowia. W tym roku po raz pierwszy zapytano o programy walki ze smogiem i metody zachęcania mieszkańców do aktywności fizycznej.

Białystok od wielu lat wspiera finansowo istniejące w mieście placówki medyczne, pomaga w zakupie specjalistycznego sprzętu, realizuje programy prozdrowotne i propaguje zdrowy tryb życia wśród mieszkańców.

W 2017 roku Miasto pięciokrotnie dofinansowało zakup sprzętu. Trzy umowy zostały podpisane z Białostockim Centrum Onkologii: na zakup sprzętu do zabiegów resekcyjnych wątroby i adaptację sali operacyjnej do zabiegów laparoskopowych przewodu pokarmowego (ok. 450 tys. zł), na kolejny etap rozwoju oddziału chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego (100 tys. zł), na zakup stołu do termolezji (ok. 87,5 tys. zł). Miasto wsparło też kwotą ok. 483 tys. zł Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w zakupie sprzętu medycznego do nowego odcinka położniczego. Ponadto prawie 36 tys. zł trafiło do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa na zakup kardiomonitora do oddziału chorób płuc i gruźlicy.

Od 2017 do 2020 roku Miasto realizuje program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla białostoczan po 60 roku życia (co roku od września do listopada). Na każdą taką doroczną akcję Miasto przeznacza minimum 150 tys. zł.

Miasto prowadzi też program dotyczący edukacji okołoporodowej mieszkanek Białegostoku „Szkoła rodzenia l. 2016-2020”. W 2017 r. koszt związany z projektem wyniósł prawie 410 tys. zł. Szkoła mieści się w nowej siedzibie, jest wyposażona w klimatyzację i sprzęt multimedialny. Mieści się tam poradnia laktacyjna i pokój położnej środowiskowej.

W ubiegłym roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na zlecenie Miasta zrealizował raport dotyczący diagnozy społecznej w zakresie zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi (prawie 300 tys. zł). W ramach projektu mieszkańcom zaproponowano pakiet badań diagnostycznych.

Białystok propaguje również aktywność fizyczną wśród mieszkańców, m.in. poprzez programowe udzielanie dotacji na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwój sportu.

Agnieszka Błachowska

bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here