Dwudniowa Gala Ekonomii – Organizacje pozarządowe są silniejsze działając razem

0
11

Organizacje pozarządowe są silniejsze działając razem
15 czerwca w Piątnicy rozpocznie się dwudniowe wydarzenie poświęcone organizacjom pozarządowym. Będzie to Gala Ekonomii Społecznej oraz konferencja pt. „Akademia Legislacji i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s”. Uczestnicy i prelegenci odpowiedzą m.in. na pytania, w jaki sposób prowadzić efektywną komunikację w organizacji, jak rozwiązywać konflikty czy finansować działalność. Przedstawione zostaną przykłady rządowych programów skierowanych do przedstawicieli III sektora w Polsce oraz wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie podlaskim.
Założeniem spotkania jest integracja społeczności lokalnej, w szczególności środowiska III sektora i przedsiębiorstw społecznych z subregionu łomżyńskiego oraz podniesienie wiedzy z zakresu źródeł finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej.
Podczas konferencji podmioty ekonomii społecznej wystawią swoje stoiska celem zaprezentowania działalności, co ma przełożyć się na ich lepszą rozpoznawalność, a co za tym idzie – bardziej efektywne funkcjonowanie w przyszłości.
Organizatorzy zwracają uwagę na problemy, z jakimi borykają się obecnie organizacje pozarządowe. Wśród nich wymieniają źródła finansowania III sektora. Podmioty mają bowiem kłopot z pozyskiwaniem funduszy na bieżącą działalność, ale wkrótce mają pojawić się nowe możliwości.
– Narodowy Instytut Wolności chce uruchomić nowe programy wsparcia finansowego – mówi Tomasz Wróblewski, prezes Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej. – Ponadto w ostatnim czasie pieniądze z Funduszu Inicjatyw Społecznych są kierowane również do mniejszych ośrodków miejskich i do organizacji, które nigdy nie dostały środków z FIO. Zmiany idą zatem ku lepszemu.
Zdaniem Tomasza Wróblewskiego silne organizacje stają się jeszcze silniejsze poprzez wyspecjalizowanie się w aplikowaniu o środki publiczne. Niestety III sektor jest rozdrobniony, brakuje zaufania do wspólnych wydarzeń, a organizacje funkcjonują pojedynczo. Widocznym problemem jest brak aktywnych członków, zwłaszcza w działalności stowarzyszeń; małe zaplecze osób chętnych do zaangażowania się w działalność danego stowarzyszenia.
Jak poprawić obecną sytuację, by podlaskie organizacje pozarządowe rosły w siłę i działały prężniej? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji.
Przykładem dobrych praktyk w działalności organizacji pozarządowych jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, funkcjonujący pod nazwą Rozwój Ekonomii Społecznej w Subregionie Łomżyńskim, który został powołany przez Stowarzyszenie Europatner AKIE z Białegostoku. Działania ośrodka oparte są na animacji lokalnej, rozumianej jako pobudzenie wspólnoty lokalnej do działania na rzecz ekonomii społecznej i III sektora.
– Ze strony OWES-u prowadzimy Szkołę Liderów Społecznych, której celem jest uruchomienie energii drzemiącej w mieszkańcach naszego miasta. Szukamy również osób, które angażują się już w sferę publiczną i widzą szansę dla nowych treści w debacie publicznej – wymienia Tomasz Wróblewski. – Dodatkową rolą szkoły jest pokazanie, że warto czasem zgodzić się na kompromis, bo efekty współpracy mogą być dużo większe dla wspólnoty lokalnej niż działanie w pojedynkę. Ponadto chcemy, aby przyszły absolwent szkoły miał wiedzę na temat aplikowania o projekty miejskie czy ogólnopolskie, np. FIO. Dziś można powiedzieć, że OWES ma osiągnięcia w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – cztery organizacje z Łomży dostały środki na działania, a łączna suma wsparcia wyniosła ponad 400 tysięcy złotych. Mamy jeszcze do zaoferowania wizyty studyjne, targi ekonomii społecznej i szkolenia dla organizacji pozarządowych. Zachęcam do aktywnego udziału.
Działania Stowarzyszenia Europartner w Łomży są skierowane do osób korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu przez Powiatowy Urząd Pracy. Korzystać z pomocy mogą także niepełnosprawni – w taki sposób, aby podnosić swoje kompetencje na rynku pracy. Dodatkowo mogą zgłaszać się osoby, które wychodzą z zakładów karnych, a także bezdomni. To jest pierwszy obszar działania OWES-u. Drugi to rozwój przedsiębiorstw społecznych. Działania kierowane są do fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych. Osoby, które zgłaszają się do wspomnianego stowarzyszenia, mogą zawiązać tzw. grupy inicjatywne celem pozyskania środków finansowych.
– Udzielamy wsparcia finansowego w kwocie do 20 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego do wysokości 1 000 zł w pierwszych 6 miesiącach funkcjonowania oraz do 900 zł w kolejnych 6 miesiącach działalności – wyjaśnia Wróblewski.
Informuje przy tym, że trzecie działanie, które zaplanowano, to budowa nowych kompetencji dla organizacji pozarządowych. Celem jest szkolenie organizacji z zakresu pozyskiwania środków finansowych oraz przedstawienie możliwości ekonomizowania np. stowarzyszeń i fundacji poprzez przyznanie im dotacji w ramach OWES-u.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Europartner w Łomży chcą wyjść naprzeciw instytucjom samorządowym. Proponują im szkolenia np. z zakresu powołania spółdzielni socjalnych osób prawnych.
– W naszym województwie taka inicjatywa miałaby wymiar innowacyjny, dlatego zachęcamy władze miasta Łomży i gminy ościenne do pochylenia się nad tym zagadnieniem – podkreślają.
Zapewniają też, że nie zapominają o już istniejących spółdzielniach socjalnych, prowadzą profesjonalne doradztwo, które cieszy się znacznym zainteresowaniem. Starają się wsłuchiwać w potrzeby spółdzielni socjalnych. To wszystko ma prowadzić do rozwoju spółdzielni socjalnych, które funkcjonują w Łomży i okolicach.
– Warto też wspomnieć o działaniach animacji lokalnej w gminach i w szkołach ponadgimnazjalnych oraz o animacji kierowanej do liderów społecznych. Na ten aspekt działania OWES-u kładziemy nacisk, ponieważ uważamy, że zmiana społeczna zachodzi wtedy, gdy wyłoni się lider, który umie zdefiniować problem społeczny i umie pobudzić wspólnotę lokalną do działania. Zachęcam osoby, które mają cechy liderskie do udziału w naszym projekcie – podsumowuje Tomasz Wróblewski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here