Jubileusz 20sto lecia świetlicy dla dzieci

0
4

Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku istnieje już od dwudziestu lat. Placówka organizuje dzieciom i młodzieży wolny czas i zapewnia dodatkowe zajęcia oraz różne formy terapii. 15 czerwca świetlica obchodziła jubileusz 20-lecia istnienia.

Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci przy ul. Barszczańskiej 18 powstała w 1998 roku. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat, które wychowują się w rodzinach z problemem alkoholowym. Celem placówki jest m.in. kształtowanie pozytywnych postaw, nauczenie konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi, rozwiązywania konfliktów oraz właściwego spędzania wolnego czasu.

Białostocka placówka pełni funkcję opiekuńczą i wychowawczą. Realizację zadań zapewnia fachowa, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przygotowana do pracy z dziećmi. W świetlicy podopieczni mogą liczyć na pomoc w nauce, różne formy terapii, organizację wolnego czasu. Mogą korzystać ze wsparcia asystentów rodziny. W placówce prowadzone są różnorodne tematycznie zajęcia, m.in. socjoterapeutyczne, z arteterapii, artystyczne, czytelnicze, komputerowe, kulinarne, sportowe, logopedyczne..

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00. Pobyt dziecka jest dobrowolny i bezpłatny. Wymaga jedynie odpowiedniej opinii wydanej przez pedagoga szkolnego lub pracownika socjalnego – w przypadku dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here