Kolejność obowiązku alimentacyjnego

Czy to rodzice w pierwszej kolejności płacą alimenty na dziecko, czy może w określonych okolicznościach dalsi krewni i rodzeństwo obarczeni są takim zobowiązaniem? Zakres podmiotowy i kolejność obowiązków alimentacyjnych wyznaczony jest odgórnie w Polsce przez ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

0
682

Czym właściwie jest obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny jest rozumiany jako zobowiązanie dostarczania regularnie środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania przez zobowiązane do tego osoby. Zasadniczo obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Dlatego dotyczyć będzie on nie tylko rodziców, ale i dziadków, dzieci, wnuki, bez ograniczenia stopnia pokrewieństwa. Pokrewieństwo zaś w świetle prawa to stosunek zachodzący pomiędzy osobami mającymi wspólnych, naturalnych przodków.

Kto pierwszy płaci alimenty?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kolejność obowiązku płatności alimentów jest określona. Po pierwsze, według linii pokrewieństwa alimenty płacą najpierw krewni w linii prostej. W pierwszej kolejności alimenty obciążają zstępnych przed wstępnymi, tzw. dzieci i wnuki względem rodziców i dziadków, a w drugiej kolejności rodzice i dziadkowie względem ich dzieci lub wnuków. Jeśli nie ma wstępnych i zstępnych w linii prostej, to obowiązek alimentacyjny może obciążyć krewnych w linii bocznej, tj. rodzeństwo.  Nie ma przy tym znaczenia, czy rodzeństwo jest rodzone czy przyrodnie.

Naturalnie, o alimenty adwokat przed sądem zawsze wystąpi najpierw od bliższych krewnych, a dopiero później od dalszych. Oznacza to, że nie ma możliwości prawnej, aby najpierw domagać się alimentów od dziadków, a dopiero później od rodziców (dowiedz się więcej na http://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/alimenty/).

Obowiązek alimentacyjny nie opiera się tylko o więzy krwi, ale o formalny stopień pokrewieństwa. Na takich samych prawach jak rodzice i dzieci, domagać się mogą alimentów dzieci adoptowane oraz rodzice, którzy dokonali ich adopcji. Tak samo jest w przypadku powinowatych, czyli np. małżonka i krewnych małżonka. Na przykład ojczym lub macocha mają prawo domagać się alimentów od pasierba, albo pasierb może wnosić do sądu o alimenty od macochy lub ojczyma.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here