Trzeci konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz

0
17

Informujemy, iż Urząd Miejski w Choroszczy ogłasza konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz. Logo będzie służyło do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. do umieszczenia w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Gminę Choroszcz.

Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, przy czym projekt powinien zawierać napis: „Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz” lub „MRG Choroszcz”. Projekt logo powinien być tematycznie związany z Gminą Choroszcz.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

a) zapoznały się z Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia;
b) złożą pisemne oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszenia do konkursu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty konkursowej zawierającej między innymi projekt logo złożony zgodnie z poniższymi założeniami:
a) wydrukowany na sztywnym papierze formatu A4;
b) zapisany na nośniku elektronicznym (na płycie CD lub DVD) w formatach pliku: *.pdf (o jakości drukarskiej), *.jpg (o wysokiej rozdzielczości), *.png (o wysokiej rozdzielczości) oraz w jednym z następujących: *.cdr (CorelDRAW), *.ai (Adobe Illustrator) lub *.psd (Photoshop);
c) pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości;
d) pliki powinny być w wersji wektorowej (w krzywych);
e) projekt logo powinien być przygotowany w następujących wersjach:
– kolorowej na białym tle;
– kolorowej na czarnym tle;
– w skali szarości lub czarno-białej tzw. faksowej.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty graficzne. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w kopercie w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, w Biurze Podawczym, lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 10 września 2018 r. (decyduje data wpływu do Organizatora), z opisem na kopercie: Konkurs na projekt znaku graficznego (logo) Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz”.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 200 złotych. Własność i prawa autorskie wybranego projektu logo przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagrody. Wyniki konkursu opublikujemy nie później niż do dnia 24 września 2018 r. na stronie internetowej UM Choroszcz: www.choroszcz.pl.

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z załączonym Regulaminem konkursu, załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu.

Zarządzenie Burmistrza nr 335/2018
Regulamin z załącznikami
Zgoda na przetwarzanie danyc osobowych.

gazeta.choroszcz.pl


Zaciekawił Cię ten artykuł?
Polub nasz serwis, zmotywuje nas to do jeszcze efektywniejszej pracy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here