Trzeci konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz

0
17

Informujemy, iż Urząd Miejski w Choroszczy ogłasza konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz. Logo będzie służyło do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. do umieszczenia w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Gminę Choroszcz.

Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, przy czym projekt powinien zawierać napis: „Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz” lub „MRG Choroszcz”. Projekt logo powinien być tematycznie związany z Gminą Choroszcz.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

a) zapoznały się z Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia;
b) złożą pisemne oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszenia do konkursu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty konkursowej zawierającej między innymi projekt logo złożony zgodnie z poniższymi założeniami:
a) wydrukowany na sztywnym papierze formatu A4;
b) zapisany na nośniku elektronicznym (na płycie CD lub DVD) w formatach pliku: *.pdf (o jakości drukarskiej), *.jpg (o wysokiej rozdzielczości), *.png (o wysokiej rozdzielczości) oraz w jednym z następujących: *.cdr (CorelDRAW), *.ai (Adobe Illustrator) lub *.psd (Photoshop);
c) pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości;
d) pliki powinny być w wersji wektorowej (w krzywych);
e) projekt logo powinien być przygotowany w następujących wersjach:
– kolorowej na białym tle;
– kolorowej na czarnym tle;
– w skali szarości lub czarno-białej tzw. faksowej.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty graficzne. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w kopercie w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, w Biurze Podawczym, lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 10 września 2018 r. (decyduje data wpływu do Organizatora), z opisem na kopercie: Konkurs na projekt znaku graficznego (logo) Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz”.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 200 złotych. Własność i prawa autorskie wybranego projektu logo przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagrody. Wyniki konkursu opublikujemy nie później niż do dnia 24 września 2018 r. na stronie internetowej UM Choroszcz: www.choroszcz.pl.

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z załączonym Regulaminem konkursu, załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu.

Zarządzenie Burmistrza nr 335/2018
Regulamin z załącznikami
Zgoda na przetwarzanie danyc osobowych.

gazeta.choroszcz.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here