Wizyta przedstawicieli UwB na Uniwersytecie w Tomsku

0
7

W sierpniu 2018 r. dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia oraz prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz z Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, spotkali się z przedstawicielami Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku. Stronę rosyjską reprezentowali prorektor ds. nauczania Mariana Wojciechowska oraz dziekani Wydziałów: Biologiczno-Chemicznego, Fizyczno-Matematycznego, Pedagogiki i Psychologii.

Tematem rozmów była wymiana doświadczeń, możliwości realizacji wspólnych projektów i badań naukowych, wymiana pracowników i studentów między uczelniami.

Otwarcie na Wschód i współpraca z uczelniami zza wschodniej granicy to priorytety wpisane w misję i strategię rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku.

 

uwb.edu.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here