Sprzątanie świata w Białymstoku

0
10

Zapraszamy białostoczan do udziału w kampanii „Sprzątanie Świata – Polska 2018”. Wspólna lekcja poszanowania środowiska pod hasłem „Akcja – Segregacja!” odbędzie się między 21 a 23 września. Zachęcamy do ograniczania powstawania odpadów, selektywnej zbiórki oraz recyklingu.

W tym roku po raz piętnasty Urząd Miejski w Białymstoku weźmie udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska”, organizując i koordynując działania na terenie naszego miasta. W akcji, która odbędzie się w czwarty weekend września, mogą wziąć udział placówki oświatowe oraz mieszkańcy.

Celem tegorocznej edycji jest wsparcie i propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, która jest szczególnie ważna dla lepszego wykorzystywania zasobów, poszanowanie środowiska oraz oszczędność energii i wody.

Chętni mogą zgłaszać się do Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie dostarczyć go do departamentu przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2, pok. 100, wysłać faksem: 85 869 6529 lub e-mailem: pkondel@um.bialystok.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 879 7334, 667 653 440 (Paweł Kondel).

Jak co roku uczestnicy zostaną zaopatrzeni w szare worki na odpady komunalne i papier, żółte – na plastik, zielone – na szkło, oraz rękawiczki ochronne. W sumie na potrzeby akcji zakupiono 5,5 tys. worków (3 tys. szarych oraz po 1 tys. 250 żółtych i zielonych) oraz 30 tys. rękawiczek ochronnych. Worki i rękawiczki można odbierać w Departamencie Gospodarki Komunalnej (w godz. 7.30-15.30).

– Akcja sprzątania świata, a szczególnie lokalnych podwórek, terenów wokół szkół i przedszkoli, cieszy się dużym zainteresowaniem w Białymstoku – mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – To pokazuje, jak duża jest świadomość ekologiczna naszych dzieci i młodzieży.

W ubiegłym roku do akcji zgłosiło się prawie 11,5 tys. uczestników – głównie z placówek oświatowych. Do akcji chętnie włączają się: Nadleśnictwo Dojlidy, spółka „Lech” oraz firmy wywozowe z sektora gospodarki odpadami.

„Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World” wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku. W tym ruchu uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Kamila Bogacewicz

bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here