Białystok – Nowe zasady segregacji odpadów

0
93

Od 1 października obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Teraz mieszkańcy powinni wyrzucać śmieci do kolorowych kontenerów oddzielając papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami, bioodpady i odpady zielone. Dzięki temu ma wzrosnąć poziom odzysku surowców do ponownego wykorzystania.

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów wprowadza w życie rozporządzenie ministra środowiska z 1 lipca 2017 r. rozszerzające zakres segregacji oraz ujednolicające jej zasady w całym kraju. Przepisy przewidują czas na zmianę systemu w gminach do momentu zakończenia obecnie trwających umów na odbiór odpadów, a najpóźniej do 2022 roku. W Białymstoku nowe umowy z firmami odbierającymi śmieci z terenu miasta zaczęły obowiązywać 1 października 2018 r.

Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO) zostały wyposażone w dodatkowe kontenery lub worki do odrębnego gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na kolory identyfikujące rodzaje odpadów. Na stronie www.odpady.bialystok.pl jest dostępny harmonogramy odbioru odpadów.

W zabudowie wielorodzinnej ustawiono kontenery przeznaczone do gromadzenia odrębnie różnych rodzajów odpadów:

 • tworzywa sztuczne i metale (kontener żółty)
 • papier (kontener niebieski)
 • szkło (kontener zielony)
 • odpady biodegradowalne (kontener brązowy)
 • odpady zielone (kontener brązowy)
 • zmieszane odpady komunalne (kontener czarny).

Posesje jednorodzinne wyposażono w pojemniki do gromadzenia:

 • odpadów biodegradowalnych (pojemnik brązowy)
 • zmieszanych odpadów komunalnych (kontener czarny).

Pozostałe rodzaje odpadów są gromadzone w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych:

 • tworzywa sztuczne i metale (worek żółty)
 • papier (worek niebieski)
 • szkło (worek zielony)
 • odpady zielone (worek brązowy)
 • popiół i żużel z palenisk domowych (worek szary).

Obowiązek odrębnego przekazywania odpadów dotyczy:

 • wielkogabarytowych (odbierane w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub dostarczone własnym transportem do PSZOK – Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów)
 • elektroodpadów (do kontenerów na elektroodpady lub do PSZOK)
 • odpadów remontowo-budowlanych (do PSZOK)
 • przeterminowanych leków i opakowań po lekach (do pojemników w aptekach).

Usługi w sześciu sektorach, na jakie podzielony jest Białystok, świadczą firmy:

 • sektor 1 – MPO Sp. z o.o.
 • sektor 2 – KOMA Sp. z o.o.
 • sektor 3 – MPO Sp. z o.o.
 • sektor 4 – MPO Sp. z o.o.
 • sektor 5 – PUK Hajnówka Sp. z o.o.
 • sektor 6 – Usługi Komunalne „Błysk”.

Już w sierpniu wykonawcy rozpoczęli dostarczanie nowych pojemników i worków do budynków jednorodzinnych. Mieszkańcy tych posesji otrzymali brązowe pojemniki na odpady biodegradowalne i czarne na zmieszane oraz zestawy startowe 5 worków na: tworzywa sztuczne i metale (żółty), papier (niebieski), szkło (zielony), odpady zielone (brązowy), popiół i żużel z palenisk domowych (szary). We wrześniu systematycznie ustawiano nowe zestawy kontenerów do odbioru odpadów z budynków wielorodzinnych.

Mieszkańcy Białegostoku w swoich domach segregując odpady decydują, co się z nimi stanie. System jest bowiem zorganizowany w ten sposób, że wysegregowane surowce (tworzywa sztuczne, metale i papier) oraz opakowania szklane, kierowane są do nowoczesnej sortowni (ZUOK Hryniewicze). Tam są sortowane i przekazywane do ponownego wykorzystania. Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku trafiają natomiast te śmieci, które mieszkańcy wyrzucili do kontenerów na zmieszane odpady komunalne. Dzięki spalaniu odpadów w ZUOK Białystok produkowana jest energia elektryczna i cieplna.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.odpady.bialystok.pl.

Źródło: PUHP „LECH” Spółka z o.o.

bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here