Projekt budżetu Białegostoku na 2019 rok

0
37

Budowa dróg osiedlowych, Muzeum Pamięci Sybiru, liczne inwestycje oświatowe, uzbrajanie terenów inwestycyjnych, budowa bloków komunalnych – to tylko niektóre z inwestycji zaplanowanych do realizacji w projekcie budżetu Białegostoku na 2019 r.

W przyszłym roku po raz kolejny budżet Miasta Białegostoku przekroczy 2 mld złotych. Miasto więcej niż w ubiegłym roku wyda m.in. na edukację, pomoc społeczną. Mniej – m.in. na drogi.

Dochody Miasta wyniosą ponad 2,120 mld zł a wydatki 2,313 mld zł. Najważniejsze wydatki bieżące to te z zakresu:

 • pomocy społecznej w wysokości 115,543 mln zł (są to m.in. zasiłki stałe i celowe, dodatki mieszkaniowe, programy pomocowe),
 • edukacji – 635,885 mln zł,
 • transportu i łączności –139,860 mln zł,
 • administracji publicznej – 115,651 mln zł,
 • rodziny – 267,773 mln zł,
 • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 37,363 mln.

W 2019 rok deficyt budżetowy ma wynieść 192,637 mln zł. Wydatki w 2019 r. w stosunku do projektu budżetu na 2018 r. spadły o 1,8%, tj. o ok. 41,5 mln zł.

Dzięki temu, że rok 2018 wykorzystaliśmy maksymalnie i skorzystaliśmy z ostatniej szansy na zdobycie unijnych pieniędzy w tak dużym wymiarze, możliwe było przeprowadzenie lub choćby rozpoczęcie wielu dużych inwestycji – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Dlatego budżet na przyszły rok można porównać do rozpędzonego pociągu, którego nie da się szybko zatrzymać. Czekają nas więc duże inwestycje, ale nie zabraknie też mniejszych, spełniających oczekiwania i potrzeby mieszkańców białostockich osiedli.

Na inwestycje Miasto przeznaczy 525,231 mln zł, w tym na inwestycje realizowane z dofinansowaniem UE w kwocie 243,308 mln zł.

Na drogi i infrastrukturę towarzyszącą drogom Miasto planuje przeznaczyć w tym roku ok. 378,075 mln zł. Najważniejsze inwestycje drogowe to:

 • przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku do węzła Porosły – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 – 184,560 mln zł,
 • „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” (w tym odcinki ulic: J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi do Hryniewicz, Klepacka) – 52,217 mln zł,
 • Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej (w tym ulice: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Jurowiecka) – 51,775 mln zł,
 • „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” – 20 mln zł,
 • Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – 13,649 mln zł, (w jego ramach planowane jest wybudowanie około 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych),
 • uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku – 11,017 mln zł.

Ponadto na budowę lub przygotowanie do remontu 77 ulic osiedlowych Miasto przeznaczy 18,73 mln zł. W przyszłym roku Miasto będzie też kontynuować budowę budynków komunalnych. Wydatki na ten cel wyniosą 2,2 mln zł.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosą 37,363 mln zł. Ponadto np. budowa Muzeum Pamięci Sybiru będzie w przyszłym roku kosztować 22,5 mln zł, a zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko-augsburskiego na Rynku Siennym – 1,4 mln zł.

Na inwestycje oświatowe przeznaczono ok. 47,174 mln zł, w tym m.in. na:

 • budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych – 8,240 mln zł,
 • dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 51 – 5,4 mln zł,
 • budowę sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym – 1,3 mln zł,
 • przebudowę infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych – 1 mln zł,
 • w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczących rozbudowy przebudowy 4 jednostek oświatowych (zespołów szkół) wydatki w 2019 r. na łączną kwotę 23,172 mln zł, w tym:
  • budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych – 560 tys. zł,
  • rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych – 9,618 mln zł,
  • przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych – 10,994 mln zł,
  • przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 – 2 mln zł.

W sumie Miasto planuje realizację 149 zadań inwestycyjnych, które przyczynią się do dalszego rozwoju miasta i będą służyły jego mieszkańcom.

Projekt budżetu na 2019 rok znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl. O jego ostatecznym kształcie zdecydują radni Białegostoku.

Anna Kowalska

bialystok.pl

 

Podziękowania za foto dla Kolizyjne Podlasie

Zaciekawił Cię ten artykuł?
Polub nasz serwis, zmotywuje nas to do jeszcze efektywniejszej pracy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here