Plan adaptacji do zmian klimatu

0
6

Zakończyły się prace nad opracowaniem „Planu adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030”. W końcu ubiegłego roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu, a w I kwartale 2019 r. dokument MPA dla Białegostoku ma zostać oficjalnie przekazany Miastu przez Ministerstwo Środowiska, które zamówiło to opracowanie.

Dokument powstał w ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” koordynowanego przez Ministerstwo Środowiska. Program jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa. Jego celem jest pomoc 44 polskim miastom w przystosowaniu się do obecnych i prognozowanych zmian klimatu. Białystok również przystąpił do realizacji tego projektu. Formalnie prace rozpoczęto w styczniu 2017 r. i realizowano przez 24 miesiące. Każde miasto zaangażowane w projekt dysponuje własnym dokumentem – Planem Adaptacji.

Posiadanie „Planu adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030” będzie istotne przy ubieganiu się o dotacje unijne przeznaczone na przedsięwzięcia związane ze zmianami klimatycznymi, a działania zidentyfikowane w ramach projektu pozwolą na łagodzenie skutków i zagrożeń. Mieszkańcy mogą zapoznać się z treścią dokumentu w zakładce: Dla mieszkańców/opinie.

Anna Kowalska

bialystok.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here