Od 1 marca obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o wysokości rent i emerytur

0
107

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2019 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 marca 2019 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.404 zł 70 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.322 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 lutego 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2018 r. (4.863 zł 74 gr).

Poniżej tabela zawierająca aktualne kwoty podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.   

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego na dzień1 marca 2019 r.

 

1.        emerytura i renta podstawowa

2.        najniższa emerytura

938 zł 97 gr

1.100 zł 00 gr

3.        dodatek pielęgnacyjny 222 zł 01 gr
4.        dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 333 zł 02 gr
5.        dodatek kombatancki 222 zł 01 gr
6.        dodatek z tytułu tajnego nauczania 222 zł 01 gr
7.        dodatek kompensacyjny   33 zł 30 gr
8.        dodatek dla sieroty zupełnej

9.        dodatek dla 100 – latka

417 zł 27 gr

4.003 zł 88 gr

10.    świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż 222 zł 01 gr
11.    świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż 222 zł 01 gr
12.    ryczałt energetyczny 171 zł 41 gr
13.    zasiłek pogrzebowy 4.000 zł 00 gr
14.    wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno – rentowego:
70% 3.404 zł 70 gr
130% 6.322 zł 90 gr
15.    kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury
i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130%
599 zł 04 gr
16.    kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej
85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 %
509 zł 22 gr
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego
1.        zasiłek chorobowy za 1 dzień 10 zł 00 gr
2.        jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

3.        zasiłek macierzyński

809 zł 00 gr

1.000 zł 00 gr

gazeta.choroszcz.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here