I Ty możesz być przedsiębiorcą – rekrutacja do projektu

0
21

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje, że rozpoczął rekrutację do nowego projektu pt. „I Ty możesz być przedsiębiorcą”, którego celem jest udzielenie osobom niepracującym powyżej 30. roku życia wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt „I Ty możesz być przedsiębiorcą” skierowany jest do:

* mieszkańców z obszaru LGD N.A.R.E.W. tj. z terenu gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki oraz Zawady, które są osobami fizycznymi powyżej 30. roku życia, które są osobami: bezrobotnymi lub poszukującymi pracy lub nieaktywnymi zawodowo, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu);

* osób, które jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do co najmniej jednej z grup:|
– osób starszych po 50. roku życia,
– kobiet,
– osób z niepełnosprawnością,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób o niskich kwalifikacjach.

Projekt oferuje:

* wsparcie doradcze dla 35 Uczestników Projektu – I etap (rekrutacja);
* wsparcie doradcze dot. biznesplanu dla 30 Uczestników Projektu – II etap (przygotowanie biznesplanu);
* wsparcie finansowe oraz doradztwo biznesowe dla 21 Uczestników Projektu – III etap (przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego) w postaci:
– bezzwrotnych dotacji w wysokości do 26 000,00 zł na jednego Uczestnika Projektu;
– wsparcia pomostowego przez 12 miesięcy, w tym:
–        6 miesięcy w wysokości 1 700, 00 zł miesięcznie na jednego Uczestnika Projektu,
–        6 miesięcy w wysokości 520, 00 zł miesięcznie na jednego Uczestnika Projektu.

Więcej informacji, a także ważne dokumenty tj. regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny znajdują się TUTAJ.

gazeta.choroszcz.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here