„Ja za 20 lat” – gminny konkurs plastyczno-literacki

0
1277

Jak myślisz, co się stanie za 20 lat? Jak będziesz wyglądać? Co będziesz robić? Czym się zajmować? Jak będzie wyglądał świat za 20 lat? Warto zadać sobie te pytania, uruchomić wyobraźnię i urzeczywistnić te fantazje biorąc udział w konkursie plastyczno-literackim „Ja za 20 lat”. Na prace czekamy do 10 czerwca br. Zapraszamy!

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu gminy Choroszcz. Organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Złotorii wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy w ramach kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019”. Wszystkie nadesłane prace zostaną przekazane na ogólnopolskim konkursie „JA ZA 20 LAT”.

UCZESTNIKIEM KONKURSU PLASTYCZNEGO mogą być uczniowie szkoły podstawowej, oddziału szkolno-przedszkolnego (w tym klasy „zero”) oraz gimnazjaliści. W tej grupie konkurs plastyczny jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

a) I kategoria – dzieci w wieku do 7 lat,
b) II kategoria – dzieci w wieku 8-11 lat,
c) III kategoria – młodzież w wieku 12-16 lat.

UCZESTNIKIEM KONKURSU LITERACKIEGO mogą być uczniowie kl. IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum. W tej grupie konkurs literacki jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:

a) I kategoria – dzieci w wieku 10-13 lat,
b) II kategoria – młodzież w wieku 14-16 lat.

ZADANIEM KONKURSOWYM uczestnika konkursu „Ja za 20 lat” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.

WAŻNE: Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę w danej kategorii.

TECHNIKA WYKONANIA

Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką, pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez uczestnika materiale o formacie A4. Mogą być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy i itp. Uwaga: prace plastyczne zgłaszane do konkursu nie mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych.

W pracy plastycznej oceniane będą:

oryginalny pomysł i ciekawe ujęcie pracy,
zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,
wkład pracy własnej i czytelność przekazu,
kreatywność i pomysłowość techniki plastycznej,
ogólne wrażenia estetyczne.

Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego.

W pracy pisemnej oceniane będą: realizacja tematu wypowiedzi, elementy twórcze, kompozycja tekstu, styl, język, ortografia, interpunkcja.

Praca powinna:

– być wykonana lub napisana samodzielnie przez uczestnika konkursu,
– nie być wcześniej nigdzie prezentowana lub publikowana,
– nie brać udziału w innych konkursach,
– mieć na odwrocie lub na końcu napisane czytelnie drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, klasę i wiek, szkołę, imię i nazwisko opiekuna ucznia.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przesłanej pracy i publikację danych osobowych autora w Internecie.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – DO 10 CZERWCA 2019 ROKU:

* PRACĘ PLASTYCZNĄ – w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca br. – należy:
dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Złotorii
– lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa w Złotorii
Złotoria 159A
16-070 Choroszcz

„JA ZA 20 LAT”

* PRACĘ LITERACKĄ – w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca br. – można:

– przesłać na adres koordynatora konkursu, email: jmerecka@o2.pl;
– lub wydrukować i przywieźć do Szkoły Podstawowej w Złotorii;
– albo przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Podstawowa w Złotorii
Złotoria 159A
16-070 Choroszcz

„JA ZA 20 LAT”

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO: 17 czerwca 2019 r.

Wszyscy laureaci i autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy, które będą dostarczone do szkół z terenu gminy do 23 czerwca 2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU: 30 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej programu Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Mat. org./UM

gazeta.choroszcz.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here