OTWARCIE NOWO UTWORZONEGO POSTERUNKU POLICJI W ZAŚCIANKACH

0
28

Dziś, nastąpiło otwarcie nowo utworzonego Posterunku Policji w Zaściankach. W uroczystości udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji inspektor Robert Kumor, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, zaproszeni goście oraz przybyli na ceremonię mieszkańcy.

Dziś, nastąpiło otwarcie nowo utworzonego Posterunku Policji w Zaściankach. W uroczystości udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  Jarosław Zieliński, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji inspektor Robert Kumor, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, zaproszeni goście oraz przybyli na ceremonię mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  Jarosławowi Zielińskiemu przez dowódcę uroczystości. Pan Minister, w towarzystwie  Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji inspektora Roberta Kumora, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza, Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku inspektora Macieja Daniela Wesołowskiego oraz Burmistrza Supraśla dr Radosława Dobrowolskiego – przekazał klucz symbolizujący otwarcie Posterunku Policji w Zaściankach aspirantowi sztabowemu Piotrowi Jarmoc, który złożył meldunek objęcia stanowiska kierownika placówki. Poświęcenia posterunku dokonali Kapelani Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ks. Leon Grygorczyk oraz ks. mitrat Anatol Konach.

Posterunek Policji w Zaściankach utworzony został w strukturze organizacyjnej Komisariatu Policji IV w Białymstoku. Swoim działaniem jednostka obejmuje część gminy Supraśl m.in. Grabówkę, Sobolewo, Zaścianki, Henrykowo, Majówkę oraz teren przyległy.

Posterunek Policji w Zaściankach, to jedno z tych miejsc, które rozpoczęło funkcjonowanie, m.in. na prośby mieszkańców wyrażane w czasie społecznych debat. Dzisiaj posterunek rozpoczął swoje funkcjonowanie, a funkcjonariusze pełniący na jego terenie służbę, będą nieść wszelką pomoc mieszkańcom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here