Debata Społeczna w Zaściankach

0
47

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie–możesz mieć na nie wpływ”-to tytuł debaty społecznej zorganizowanej przez Komisraiat Policji IV w Białymstoku i Posterunek Policji w Zaściankach w ramach zacieśnienia współpracy ze społecznością lokalną.

W piątek w siedzibie Świetlicy Urzędu Miejskiego w Supraślu Filia w Zaściankach odbyła się debata społeczna pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Organizatorami debaty byli mundurowi z Komisariatu Policji IV w Białymstoku oraz policjanci z Posterunku Policji w Zaściankach. Spotkanie poprawadził Komendant Komisariatu Policji IV w Białymstoku nadkomisarz Marcin Rymarski. W debacie uczestniczyli z-ca burmistrza w Supraślu Marcin Iwaniuk, sołtysi oraz lokalna społeczność.

Funkcjonariusze podczas spotkania szeroko omówili stan bezpieczeństwa na terenie działania nowoutworzonego posterunku, jak również funkcjonalność i sposób wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dalszej części spotkania zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego. Przedstawiono podstawowe obowiązki służby policjanta „pierwszego kontaktu”, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, jak również przybliżono zgromadzonym sylwetki dzielnicowych posterunku, rejony ich działania i formy kontaktowania się z nimi. Policjanci zwrócili uwagę zainteresowanych na możliwość korzystania z mobilnej aplikacji „Moja Komenda”.

W trakcie debaty uczestnicy mogli zgłaszać również swoje propozyjce oraz uwagi. Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne dotyczące omawianych programów profilkatycznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here