Średniowieczny miecz z X wieku znaleziony na terenie woj.podlaskiego

0
48

ł ( . . .) – średniowieczny miecz znaleziony na terenie woj. Podlaskiego. Prawdopodobnie jest to miecz pochodzący z Rusi Kijowskiej z X wieku.

Widoczny jest bogaty warsztat wytwórcy oraz bardzo dobrej jakości żelazo. Na obiekt natrafił w swoim czasie wolnym jeden z najbardziej doświadczonych pracowników Muzeum, Szczepan Skibicki:

„Jak tylko zdałem sobie sprawę z tego, czym może być przedmiot, który mam przed sobą, niezwłocznie go wydobyłem i zabezpieczyłem, aby przekazać do Muzeum Wojska w Białymstoku. Odkrycie zostało także niezwłocznie zgłoszone do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, a o konsultacje archeologiczną poprosiliśmy archeologów z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”

To niebywałe znalezisko, to już drugi tego typu artefakt, który trafił do Muzeum Wojska w Białymstoku, jednakże ten pierwszy, został znaleziony i przekazany do zbiorów Muzeum ponad 40 lat temu.

 

Miecz najpierw trafił do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

W dniu 29 sierpnia 2022 roku, w godzinach porannych do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło zgłoszenie o odkryciu miecza.

Pracownicy urzędu konserwatorskiego niezwłocznie przeprowadzili oględziny przedmiotu. Miecz został odnaleziony na terenie województwa podlaskiego przez pracownika Muzeum Wojska w Białymstoku. Przedmiot jest nieuszkodzony, pochodzi najprawdopodobniej z okresu wczesnośredniowiecznego.

Oprócz miecza odnalezione zostały fragmenty ceramiki, gwoździe oraz inne drobne elementy metalowe.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków przypomina, iż zgodnie z art. 33. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przypadkowo znaleziony przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znaleziska oraz niezwłocznie zawiadomić o zalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

A oto film przedstawiający poprzednie,  jeszcze starsze znalezisko.