Rail Baltica. Mieszkańcy Czyżewa i okolic zyskają lepszy dostęp pociągami do Warszawy

0
77

Mieszkańcy Czyżewa i okolic zyskają lepszy dostęp pociągami do Warszawy

Modernizacja linii Rail Baltica między Warszawą i Białymstokiem pozwala na wprowadzanie dodatkowych połączeń w ruchu pasażerskim. Od poniedziałku 19 września zapewniony będzie przejazd na trasie Czyżew – Warszawa pociągami regionalnymi. Obecnie realizowana jest inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku Czyżew – Białystok. Projekt jest współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Przy modernizacji Rail Baltica, linii Warszawa –  Białystok, w maksymalnie możliwym zakresie utrzymany jest ruch pociągów. Od poniedziałku 19 września będą także możliwe podróże pociągami regionalnymi Czyżew – Warszawa.

– Na modernizowanej stacji Czyżew podróżni skorzystają z peronu nr 2. Przygotowane zostało tymczasowe przejście w poziomie szyn – informuje Tomasz Łotowski z PKP PLK S.A. – W zakresie inwestycji jest budowa przejścia podziemnego, które zapewni bezpieczną i wygodną  komunikację, w tym możliwość przejścia na drugą stronę miasta. Przygotowana jest część obiektu – pochylnia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Od lutego w Czyżewie działa nowa nastawnia. Dyżurni ruchu wykorzystują w pracy nowoczesne komputerowe urządzenia sterowania ruchem.

Na 70-kilometrowym odcinku Czyżew – Białystok postępują roboty.

W Szepietowie podróżni korzystają już z dwóch nowych peronów. Budowane jest przejście podziemne. Przebudowywane są perony na przystankach Bojary, Baciuty, Trypucie i Niewodnica.

– W Białymstoku są roboty przy peronach, przejściu podziemnym i zadaszeniu na stacji. Bezkolizyjne skrzyżowania zastąpią wszystkie przejazdy na Rail Baltica, co zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowy. Roboty są na 24 obiektach inżynieryjnych – mostach, wiaduktach i przejściach pod torami. W Uhowie nad Narwią powstaje konstrukcja drugiego mostu kolejowego – podkreśla Tomasz Łotowski.

Na odcinku Czyżew – Białystok zaplanowano budowę lub modernizację:6 stacji

12 przystanków (w tym nowy – Zielone Wzgórza)

17 wiaduktów drogowych

8 wiaduktów kolejowych

2 tuneli drogowych

14 przejść podziemnych

10 mostów kolejowych

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość całej inwestycji to prawie 3,4 mld zł, a jej zakończenie planowane jest na 2023 r. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.