Podlaskie obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

0
54

Pracowników i funkcjonariuszy KAS wyróżniono medalami, odznaczeniami i awansami na wyższe stopnie służbowe

W piątek (23.09) odbyły się regionalne uroczystości z okazji Dnia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w Białymstoku.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” przyznawane przez Ministra Finansów. Obecnym podczas uroczystości pracownikom i funkcjonariuszom podlaskiej KAS, którzy wzorowo wykonywali swoje obowiązki oraz mieli wyjątkowe zasługi w realizacji zadań KAS, wręczono także awanse na wyższe stopnie służbowe.

W trakcie swojego wystąpienia dyrektor Izby Administracji Skarbowej Wojciech Orłowski podsumował mijający rok działalności podlaskiej KAS: „Mimo, że miniony rok był trudny dla wszystkich, jestem przekonany, że podlaska KAS wywiązała się ze swoich zadań w sposób właściwy. Mam dzisiaj przyjemność złożyć podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą i służbą oraz zaangażowaniem i profesjonalizmem, na co dzień budują sukcesy Krajowej Administracji Skarbowej.” Dyrektor zwrócił uwagę na działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansów państwa poprzez zwiększenie wpływów podatkowych. Podkreślił także rolę KAS w zakresie zwalczania przestępczości podatkowej i celnej, oraz przybliżył wkład podlaskiej KAS w podnoszenie jakości obsługi klientów.

„Wszyscy pracownicy i funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zasługują na słowa głębokiego uznania. Dziękuję wszystkim za wysiłek, rzetelność i profesjonalizm, co pozwala nam stawać się coraz lepszymi. Jestem przekonany, że coraz lepsza współpraca poszczególnych jednostek w ramach podlaskiej KAS jest właściwą drogą, bo zespół który tworzymy, jak pokazały ostatnie lata, może osiągać bardzo wiele” – mówił dyrektor Orłowski.

Słowa podziękowania za zaangażowanie, odpowiedzialność i trud włożony w codzienną pracę oraz życzenia sukcesów zawodowych skierowali do pracowników i funkcjonariuszy także Szef KAS Bartosz Zbaraszczuk, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.

W województwie podlaskim strukturę KAS tworzy Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, której podlega 15 urzędów skarbowych i Podlaski Urząd Celno-Skarbowy, z podległymi delegaturami w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.  Podlaska KAS to 1029 funkcjonariuszy oraz 1333 pracowników cywilnych i pracowników obsługi.