„Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku” – konferencja naukowa w Muzeum Pamięci Sybiru

0
40

W Muzeum Pamięci Sybiru trwa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku”

Tegoroczna, szósta już edycja poświęcona jest Kościołowi Katolickiemu.

Konferencja, skupiająca badaczy zainteresowanych losami Polaków na Białorusi, odbywała się od 2017 r. w Grodnie. Z uwagi na stan stosunków polsko-białoruskich w 2021 r. przeprowadzono ją w Wilnie, a w tym roku znalazła przyjazną przestrzeń w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

W czasie uroczystej inauguracji spotkania w czwartek 3 listopada wystąpili: Jarosław Książek – były Konsul Generalny RP w Grodnie Józef Guzdek, prof. Wojciech Śleszyński – dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, prof. Jan Malicki – dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Marek Zaniewski – reprezentant Związku Polaków na Białorusi oraz Anna Kietlińska
– prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W ciągu trzech dni naukowcy będą prezentować stan badań oraz dyskutować na takie tematy jak polityka władz carskich wobec Kościoła Katolickiego, strategia sowieckich represji antykatolickich czy Kościół Katolicki w polityce władz współczesnej Białorusi. Nie zabraknie prezentacji sylwetek zasłużonych duchownych katolickich oraz referatów na temat poszczególnych parafii i ich losów.

Z konferencją powiązane jest wydanie publikacji „Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI w. Tom VI” w ramach serii wydawniczej Bibliotheca Europae Orientalis.

Wydarzenie zorganizowali: Studium Europy Wschodniej UW, Związek Polaków na Białorusi oraz Muzeum Pamięci Sybiru.