Ja już przebaczyłam i moi rodzice przebaczyli-Janina Rutkowska wspomina zesłanie

0
70

Janina Rutkowska deportowana jako dziecko wgłąb Związku Sowieckiego z mamą i trójką rodzeństwa mówi o przebaczeniu

8.11 w  gablocie w holu Muzeum Sybiru w Białymstoku  jako eksponat miesiąca pojawiły się pamiątki rodziny Jasudowiczów.

Historia tej rodziny stała się  pretekstem do opowiedzenia o tych, których sowieckie represje dotknęły po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Deportacje polskiej ludności z ziem utraconych przez Polskę trwały przecież jeszcze do 1952 roku.

Ci, którzy 8 listopada pojawili się w muzeum o godzinie 10.00 mieli okazję spotkać się z panią Janiną Rutkowską z domu Jasudowicz. Pani Janina w przejmujący sposób opowiadała  o tym, jak w 1948 roku została deportowana w głąb Związku Sowieckiego z mamą i trójką rodzeństwa.