Awanse, medale i ślubowanie nowych funkcjonariuszy Podlaskiej Straży Granicznej

0
51

Z okazji Święta Niepodległości w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wręczono awanse, medale i wyróżnienia, a także odbyło się ślubowanie 57 nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dzisiejszą uroczystość (10.11.2022 r.) rozpoczął Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek witając przybyłych gości.

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w swoim wystąpieniu mówił o tym, iż wartością podstawową dla wszystkich naszych obywateli jest wolność.  Wolność to oczywiście niepodległość naszego państwa. By zachować tę wolność nie w słowach, ale w czynach, trzeba działań. Jako służby, w tym Straż Graniczna, jesteśmy przygotowani, te działania realizujemy codziennie w bardzo dynamicznym i trudnym wymiarze. Dodał, że państwo zaczyna się od granic, a bezpieczeństwo granic jest jedną z podstawowych dziedzin bezpieczeństwa kraju. – Polska Straż Graniczna, wraz z wejściem Polski do Układu Schengen, jest odpowiedzialna nie tylko za naszych obywateli, ale też obywateli innych krajów Unii Europejskiej. Rok 2022 i 2021 to był czas próby. Ta próba po waszej stronie została absolutnie w sposób wzorcowy i wzorowy zrealizowana. Wszystko, co robimy i zrobiliśmy na granicy nie byłoby możliwe bez waszego wsparcia – podkreślał.

Generał brygady pogratulował wyróżnionym i jednocześnie podziękował wszystkim funkcjonariuszom za odpowiedzialną i rzetelną służbę za codzienny trud i gotowość do najwyższych poświęceń. Słowa wdzięczności skierował również do służb wspierających nas na co dzień w bezpośredniej ochronie granicy polsko – białoruskiej.

W obecności przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, przedstawicieli urzędów, instytucji  na co dzień współdziałających z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej i zaproszonych gości wręczone zostały awanse, medale  i wyróżnienia funkcjonariuszom Straży Granicznej.

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej mianowanie na wyższy stopień oficerski otrzymało 25 funkcjonariuszy, 114 w korpusie chorążych oraz 99 w korpusie podoficerów. Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej odebrało 3 funkcjonariuszy,  Srebrnym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej uhonorowano 21 funkcjonariuszy, a Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej odznaczono 33 osoby. Odznakę Straży Granicznej otrzymało 49 funkcjonariuszy.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku  w dowód uznania szczególnych zasług dla rozwoju lasów państwowych i gospodarki leśnej przyznał kordelas leśnika polskiego dla Komendanta Podlaskiego Oddziału SG gen. bryg. Andrzeja Jakubaszka i Zastępcy Naczelnika Wydziału Analiz i Współpracy Międzynarodowej por. Agnieszki Markiewicz-Cybulskiej.

Dziś także odbyło się uroczyste ślubowanie 57 nowo przyjętych funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Rotę ślubowania wypowiedziało 19 funkcjonariuszek i 38 funkcjonariuszy.

Komendant pogratulował ślubującym funkcjonariuszom pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji i życzył wielu sukcesów w  szeregach Straży Granicznej. Błogosławieństwa udzielił Prawosławny Biskup Supraski Andrzej. Funkcjonariusze, którzy dziś ślubowali rozpoczną niebawem szkolenie w jednym z ośrodków Straży Granicznej, po którym zostaną skierowani do pełnienia służby w Placówkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na zewnętrznej granicy UE.

To ostatnie i największe ślubowanie w tym roku. W 2022 roku przyjęto do służby 136 funkcjonariuszy. W miesiącach luty-marzec przyjęto 29 osób, czerwiec-lipiec 49,  październik-listopad 57.

W przyszłym 2023 roku planuje się przyjęcie 150 osób (w lutym, czerwcu i październiku).