Białystok. Event w SP nr 26 z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF

0
56

21 listopada w Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku odbył się event z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF. W ramach integracji uczestnicy z Polski i Ukrainy brali udział w zajęciach edukacyjnych i korzystali z licznych animacji.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób – dzieci i młodzież z białostockich szkół i przedszkoli, oraz ich rodzice i nauczyciele. Miało ono związek ze zbliżającą się rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Organizatorem było Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 26.

Spotkanie miało na celu zintegrowanie się z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy, które uczęszczają do szkół i przedszkoli w naszym mieście. Podczas eventu odbyły się zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce praw dziecka i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji organizowanych przez animatorów, między innymi zabaw sportowo-ruchowych, kącika z balonami czy klockami konstrukcyjnymi. Psycholodzy posługujący się zarówno językiem polskim, jak i ukraińskim, wspomagali dzieci i młodzież z obu krajów we wzajemnej integracji – zorganizowali m.in. quiz wiedzy o prawach dziecka. Osoby zainteresowane mogły wziąć udział w konsultacjach prawnych z zakresu praw dziecka i przeciwdziałania dyskryminacji.

Wydarzenie rozpoczęły Bożena Barbara Krasnodębska – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i Katarzyna Szostak-Król – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczył także zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie praw dziecka niezależnie od wieku i kraju pochodzenia.

Atrakcją była również wystawa plakatów wykonanych przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 26, ilustrujących rozumienie praw dziecka przez autorów.