Tatarska Jurta, Augustowska Miodosytnia i Karolina Cicha wśród laureatów IX edycji Ambasadora Wschodu

0
42

Tatarska Jurta, Augustowska Miodosytnia i Karolina Cicha wśród laureatów IX edycji Ambasadora Wschodu

Podczas uroczystej Gali na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim statuetki Ambasadorów Wschodu wręczono 7 laureatom w dziedzinach: turystyka, przedsiębiorczość, projekt, samorządność, społecznie odpowiedzialny, kultura i sztuka oraz marka. Ponadto przyznano 1 tytuł honorowy, 1 wyróżnienie oraz nagrodę specjalną.

Najwięcej tegorocznych laureatów pochodzi lub jest związanych z woj. podlaskim i podkarpackim

W Konkursie o Tytuł Ambasadora Wschodu po raz dziewiąty doceniono osoby, podmioty i instytucje działające na obszarze Polski wschodniej oraz jej pogranicza, które w sposób wyjątkowy i godny reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny tego regionu. Zgłoszenia oceniało 14 osób, przedstawicieli nauki, kultury, sztuki, mediów, samorządu oraz organizacji i inicjatyw społecznych. Po raz pierwszy w tym roku Kapituła Konkursu wzięła pod uwagę kandydatów nominowanych społecznie.

Cieszę się, że w tym roku mogliśmy zapoznać się ze zgłoszeniami indywidualnymi. To dodatkowa wartość konkursu, która pozwala poszerzyć horyzonty i przekazać dalej światu informacje o ludziach i ich dokonaniach, poznać podmioty i działania, o których nie wiedzieliśmy dotychczas czy odkryć ciekawe projekty. I choć poziom i skala działania bywa różna, to z pewnością wśród tegorocznych nominatów dostrzegamy potencjał na Ambasadorów Wschodu w przyszłości. Obrady znów były długie, ale jak zwykle owocne. Mamy różne gusta, doświadczenia i wrażliwość, ale bierzemy pod uwagę każdy głos i na koniec zgadzamy się co do werdyktu. Wszyscy wyróżnieni zasłużyli więc na przyznane im tytuły, serdecznie im gratulujemy, a pozostałym nominowanym życzymy pomyślności w dalszym rozwoju i działalności” – mówi Daniel Parol, pomysłodawca i Sekretarz Konkursu o Tytuł Ambasadora Wschodu.

Najwięcej wyróżnień w tegorocznym konkursie Ambasador Wschodu otrzymali reprezentanci woj. podlaskiego i podkarpackiego – po trzy, a województwo lubelskie jedno.

Po raz kolejny w dziedzinie społecznie odpowiedzialny przyznano tytuł zbiorowo. Ze względu na zaangażowanie wielu podmiotów i prywatnych osób w pomoc Ukrainie, Kapituła Konkursu postanowiła nie nagradzać i nie wymieniać żadnej konkretnej organizacji, firmy ani osób indywidualnych, ale docenić je wszystkie.

Żyjemy w czasach pandemii, wojny, inflacji, kiedy odpowiedzialność społeczna nabiera wymiernego znaczenia. Konkurs Ambasador Wschodu jest inicjatywą, która wyróżnia tych, którzy potrafią działać, rozwijać swoje projekty i otoczenie oraz wspierać potrzebujących mimo tych okoliczności. To budujące. Mam nadzieję, że kolejne lata pokażą, że na wschodzie Polski wciąż mamy, kogo promować i być z tego dumni” – dodaje Daniel Parol.

Ambasadorzy Wschodu w edycji 2022:

Projekt – Arkadiusz Andrejkow
za projekt „Cichy memoriał” (woj. podkarpackie).

Projekt (wyróżnienie) – Monika Trypuz za projekt „Atencja” (woj. lubelskie).

Turystyka – Tatarska Jurta (woj. podlaskie).

Samorządność – Krzysztof Zapała, wójt Gminy Olszanica i Robert Petka, wice-wójt Gminy Olszanica (woj. podkarpackie).

Przedsiębiorczość – Augustowska Miodosytnia (woj. podlaskie).

Społecznie odpowiedzialny – wszystkie osoby, organizacje, firmy i instytucje zaangażowane w pomoc Ukrainie.

Kultura i sztuka – Karolina Cicha (woj. podlaskie).

Marka – ML System (woj. podkarpackie).

Nagroda specjalna – Andrzej Bieńkowski.

Tytuł Honorowego Ambasadora Wschodu otrzymał Andrzej Stasiuk.

Konkurs o Tytuł Ambasadora Wschodu to największy i najstarszy cykliczny przegląd dokonań osób, instytucji, podmiotów i samorządów działających na terenie Polski Wschodniej oraz jej pogranicza.

Początki Nagrody Wschodniej Polski sięgają 2013 roku. Wtedy z inicjatywy wydawcy magazynu „Kraina Bugu” odbyła się pierwsza edycja konkursu, którą zwieńczyła uroczysta gala z wręczeniem pierwszych tytułów. Od tego czasu odbyło się już 9 edycji, w których łącznie przyznano 78 tytułów Ambasadora Wschodu.

Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się m.in. Barbara Wachowicz, prof. Stanisław Baj, prof. Leon Tarasewicz, Ewa Dados, Krzysztof Czyżewski, prof. Andrzej Strumiłło, dr Paweł Grabowski, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, prof. Iwona Hoffman, prof. Konrad Rejdak i wiele znamienitych osobistości oraz instytucji czy projektów.