Blisko 4 mln zł na kolejne dwie elektrownie słoneczne w Białymstoku i Grajewie

0
5

Zarząd województwa na posiedzeniu (15.12) zwiększył pulę w konkursie z funduszy unijnych na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i przyznał dofinansowanie kolejnym dwóm projektom zakładających realizację inwestycji fotowoltaicznych.

Firma MM-SOLAR dotację w wysokości 1,3 mln zł przeznaczy na budowę instalacji fotowoltaicznej w Grajewie, umożliwiającej produkcję energii elektrycznej ze słońca. Inwestycja ma wytwarzać moc nominalną 989,44 kWp.

Z kolei Przedsiębiorstwo Handlowe „Podlasiak” kupi i zamontuje instalacje fotowoltaiczne o mocy 1 161,60 kW na dachu budynku handlowego i o mocy 627,2 kW na dachach budynków magazynowych przy ul. Przędzalnianej w Białymstoku. Dofinasowanie do tego projektu wyniesie 2,65 mln zł

Obie inwestycje zakładają podłączenie do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana w celach komercyjnych i zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu odsprzedaży.

Realizacja przedsięwzięć przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem. Efektem realizacji tych działań będzie redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska.

Projekty zostały wyłonione w konkursie, w którym można było otrzymać dotacje na budowę nowych lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej. Wsparcie otrzymało do tej pory 91 inwestycji w wysokości ponad 100 mln zł (uwzględniając przyznane właśnie dotacje).