PGE Dystrybucja poprawi bezpieczeństwo energetyczne w powiecie białostockim

0
67

PGE Dystrybucja poprawi bezpieczeństwo energetyczne w powiecie białostockim

 

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, rozpoczyna modernizację stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka w Czarnej Białostockiej.  Obiekt wymaga remontu po okresie długotrwałego  użytkowania. Inwestycja zwiększy możliwości przyłączeniowe, wpłynie na zmniejszenie strat energii w sieci elektroenergetycznej oraz poprawi niezawodność zasilania i jakość dostaw energii.

 

Modernizacja swoim zakresem obejmie przebudowę m.in budynku dla rozdzielni 110 kV wraz z transformatorami 110/15 kV. W miejscu starego budynku powstanie nowa rozdzielnia z wprowadzoną linią 15 kV. W końcowej fazie prac wykonane będą drogi dojazdowe wraz z rewitalizacją terenuzielonego. Dzięki przebudowie poprawione zostaną parametry zasilania dla kilkunastu tysięcy odbiorców, a stacja transformatorowa będzie dostosowana do obowiązujących standardów.

 

W ramach przebudowy zostaną zastosowane rozwiązania, które przyczynią się do skrócenia czasu reakcji energetyków w przypadku awarii, poprawione będzie również  bezpieczeństwo obsługi stacji. Zmodernizowany zostanie m.in. system łączności, telemechanika i pola linii 110 kV. Nastąpi również wymiana szyn głównych rozdzielni 110 kV sekcji 1 i 2 na mosty rurowe. W ramach inwestycji powstaną nowe stanowiska transformatorowe, wyposażone w misy olejowe oraz system odprowadzania zanieczyszczonych wód opadowych. Natomiast Stacyjna Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ) zostanie zastąpiona nowoczesnymi urządzeniami cyfrowymi, współpracującymi z systemem telemechaniki. Dzięki nowoczesnym układom EAZ i systemowi telemechaniki stacja będzie w pełni zautomatyzowana.

 

– Realizacja projektu zmniejszy zapotrzebowanie na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, umożliwiając zastąpienie jej energią z OZE, co wpłynie na  redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery – mówi Jacek Płoński, dyrektor generalny Oddziału Białystok.

 

Planowany koszt inwestycji wyniesie ok. 16 mln zł, a termin zakończenia prac wyznaczono na koniec 2024 roku. Białostocki oddział PGE Dystrybucja w pięciu ostatnich latach zainwestował w infrastrukturę energetyczną na terenie swojego działania ponad 1,4 mld zł. Rok 2023 pod tym względem zapowiada się rekordowo – zgodnie z planem inwestycyjnym powinien zamknąć się kwotą ok. 315 mln zł.