Nowi funkcjonariusze w szeregach podlaskiej Policji

0
59

27 nowych funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi podlaskiej Policji

6 marca w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc przywitał młodych funkcjonariuszy, życząc im satysfakcji z pełnionej służby. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe. Po nim trafią do Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także do komend w Łomży, Grajewie, Kolnie i Siemiatyczach.

Policjanci musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. W lutowym naborze w garnizonie podlaskim przyjęto 8 policjantek i 19 policjantów. Ślubujący dzisiaj policjanci służbę pełnić będą w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, a także trafią do komend w Łomży, Grajewie, Kolnie i Siemiatyczach.