W Podlaskiem kilkanaście szkół i punktów przedszkolnych może być zlikwidowanych

0
45

Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku wpłynęło siedemnaście wniosków o likwidację lub przekształcenie szkół i punktów przedszkolnych 

Termin nadsyłania dokumentów w sprawie placówek, których zmiany mają dotknąć od nowego roku szkolnego minął z końcem lutego. 

W ostatnich latach najwięcej – ponad sto decyzji dotyczących likwidacji – było w województwie podlaskim w roku 2013. Miało to związek z wygaszaniem liceów profilowanych i szkół uzupełniających dla dorosłych, co wynikało z obowiązujących wtedy przepisów.

Większość wniosków jakie teraz wpłynęły do Kuratorium w Białymstoku dotyczy zamiaru likwidacji, m.in. podstawówek w Starym Laskowcu, w Bruszewie, i Downarach czy punktów przedszkolnych w Kuleszach Kościelnych, Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej.

– To organ prowadzący, czyli gmina występuje z takim wnioskiem do Kuratora, a przyczyną np. jeśli chodzi o likwidację placówki, jest brak dzieci – powiedziała portalowi Podlaskie24.pl Barbara Szutko, rzecznik Kuratorium Oświaty w Białymstoku. –

 Zazwyczaj to jest bardzo mała liczba osób. W niektórych miejscowościach są po prostu puste budynki – dodaje rzeczniczka.

Do Kuratorium Oświaty wpłynęły również wnioski o przekształcenie szkół.

Podlaski  Kurator Oświaty do obecnej chwili wydał 4 opinie pozytywne (Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr I  w Wysokiem Mazowieckiem, Szkoła Policealna Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, Bursa Szkolna w Kolnie) oraz  jedną opinię negatywną w związku z przekształceniem poprzez zmianę siedziby Przedszkola Samorządowego nr 50 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli nr 1 w Białymstoku (opinia negatywna ze względu na braki formalne). Pozostałe likwidacje bądź przekształcenia są w trakcie opiniowania.

Jeśli chodzi o likwidację wyżej wymienionych punktów przedszkolnych to dzieci, które do nich uczęszczały będą kontynuowały wychowanie przedszkolne albo w przedszkolach, albo w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – poinformowała Barbara Szutko.

L.p. Nazwa placówki Przedmiot uchwały Liczba uczniów
1. Bursa Szkolna w Kolnie likwidacja 0
2. Szkoła Podstawowa w Starym Laskowcu likwidacja 26
3. Punkt Przedszkolny w Kuleszach Kościelnych likwidacja 25
4. Szkoła Policealna Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem likwidacja 0
5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr I

w Wysokiem Mazowieckiem

likwidacja 0
6. Punkt Przedszkolny „Baśniowy Gaj”

w Jabłoni Kościelnej

likwidacja 13
7. Punkt Przedszkolny „Wesoły Promyk”

w Nowych Piekutach

likwidacja 12
8. Szkoła Podstawowa w Bruszewie likwidacja 45
9. Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach

w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach

likwidacja 0
10. Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych

Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego

w Białymstoku

przekształcenie

(poprzez zmianę siedziby)

538
11. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Srebrnej likwidacja 19
12. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Babikach likwidacja i przekształcenie w szkołę filialną 58
13. Szkoła Podstawowa w Downarach likwidacja 16
14. Przedszkole Samorządowe nr 50 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli nr 1 w Białymstoku przekształcenie poprzez zmianę siedziby 166
15. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasionowie likwidacja 0
16.

 

Szkoła Podstawowa w Kołomyi likwidacja 54
17. Punkt Przedszkolny w Dziadkowicach likwidacja 47