Jak KRUS i ZUS wyliczają emerytury – FILM

0
69

Świadczenie emerytalne w Polsce jest najczęściej wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zarówno ZUS, jak i KRUS są zobligowane do ustalania prawa do świadczeń emerytalnych oraz ich dokładnych wysokości. Robią to, opierając się na danych ubezpieczeniowych uprawnionego do emerytury. Decydujące znaczenie ma tutaj wiek takiej osoby oraz posiadane przez nią okresy składkowe.

O wyjaśnienie kwestii związanych z naliczaniem emerytur zwróciliśmy się do białostockich oddziałów ZUS i KRUS.