Przez centrum Białegostoku przeszła Droga Krzyżowa

0
57

Do nieustannej walki i zmagania się z grzechem i siłami ciemności, do bycia osobami czytelnymi i jednoznacznymi w swoich wyborach zachęcał abp Józef Guzdek uczestników Miejskiej Drogi krzyżowej w Białymstoku

W nabożeństwie pasyjnym wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców Stolicy Podlasia, którzy wraz z Metropolitą Białostockim przeszli przez centrum miasta, spod białostockiej archikatedry do kościoła pw. św. Rocha.

W słowie na zakończenie nabożeństwa abp Guzdek przypomniał, że droga krzyżowa wyznawców Chrystusa trwa nieprzerwanie. Przywołał słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który powiedział:

,,Gdy przyjdą zniszczyć naród rozpoczną od Kościoła. Bo Kościół jest siłą tego narodu”.

„Czynili to żołdacy moskiewskiego cara, niemieckiej Trzeciej Rzeszy i sowieckiej Rosji. Wielokrotnie pomagali im w tym domowi Judasze, nierzadko potomkowie tych, którzy mają na rękach krew bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Zycha, ks. Kotlarza, ks. Niedzielaka, ks. Suchowolca i wielu niewinnych spod znaku Solidarności” – mówił, przestrzegając, że bezczynność zwyczajnych, uczciwych ludzi rozzuchwala sługi zła. „A więc walcz, zmagaj się z grzechem i siłami ciemności. Musisz być czytelny i jednoznaczny w swoich wyborach” – zachęcał uczestników nabożeństwa.

W rozważaniach tegorocznej Drogi krzyżowej mieszkańcom miasta towarzyszyła osoba św. Jana Pawła II. Wierni przeszli jego śladami przez Rynek Kościuszki i ulicą Lipową – tym samym ekumenicznym szlakiem, który w Białymstoku 32 lata temu przebył Papież Polak ucząc, że nienawiść można uleczyć tylko przebaczeniem i miłością, a zło zwyciężać dobrem.

Za Jego wstawiennictwem zanoszone były prośby w intencji Ojczyzny, rodzin, młodzieży, chorych, cierpiących oraz w intencji zagubionych w wierze i o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła.

Tegoroczne rozważania czternastu stacji nabożeństwa, nawiązujące osoby Jana Pawła II w kontekście wydarzeń ostatnich tygodni, przygotował ks. dr Dariusz Wojtecki, krajowy asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Teksty poszczególnych stacji odczytywali aktorzy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki: Piotr Półtorak i Agnieszka Możejko-Szekowska. Śpiew podczas nabożeństwa prowadziła schola akademicka kościoła św. Rocha pod kierunkiem ks. Gawła Korzenieckiego.