W Białymstoku rozpoczynają się działania związane z realizacją programu „Przestrzenie Sztuki Taniec”

0
89

Rozpoczynają się działania związane z realizacją programu „Przestrzenie Sztuki Taniec”

Białystok to jedno z sześciu miast w Polsce realizujących program w 2023 roku. W ramach przedsięwzięcia będą odbywały się m.in. spektakle, warsztaty, spotkania, działania edukacyjne.

„Przestrzenie Sztuki” to program rozwijany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego głównym celem jest wsparcie niezależnego środowiska artystycznego poprzez tworzenie warunków do pracy oraz prezentacji artystom i grupom artystycznym niezwiązanym formalnie z dużymi instytucjami.

 

Misją programu „Przestrzenie Sztuki Taniec” jest zapewnienie infrastruktury – realnej przestrzeni do działań twórczych w zakresie tańca. W jego ramach prowadzona jest także działalność edukacyjna i animacyjna angażująca społeczności lokalne. Program opiera się na potencjale istniejących ośrodków kultury, które mają stać się regionalnymi, interdyscyplinarnymi centrami, tworzącymi ogólnopolską sieć współpracy kulturalnej. Realizowane działania opierają się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym.

W tym roku lokalnym operatorem programu „Przestrzenie Sztuki Taniec” jest Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, Białostocki Teatr Lalek oraz Białostocki Ośrodek Kultury. W jego ramach w Białymstoku i regionie odbędzie się szereg działań – projektów, spektakli, spotkań z artystami, warsztatów, rezydencji artystycznych. Podejmowane będą również różnorodne inicjatywy społeczne – działania animacyjne i edukacyjne, w tym warsztaty dla młodzieży, działania rodzinne, szkolenia dla artystów, konkursy, kino tańca i wiele innych. Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu Miasta Białystok. Na profilu facebookowym „Przestrzenie Sztuki Białystok” znajduje się więcej informacji.

 

– W ramach projektu wesprzemy lokalnego operatora w zakresie udostępnienia infrastruktury do realizacji projektów w miejskich instytucjach kultury, udzielimy wsparcia promocyjnego oraz finansowego – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Mamy nadzieję, że białostoczanie wezmą chętnie udział w zaplanowanych działaniach i wydarzeniach tanecznych.

Miasto planuje wesprzeć finansowo trzy taneczne projekty. „Free Mind Ring” jest wydarzeniem o charakterze popularyzującym taniec i integrującym środowisko taneczne, z udziałem muzyków i dj-ów, skierowanym do tancerzy specjalizujących się w różnych formach i stylach tańca. „Podlaskie Integracje Taneczne” są formą przeglądu twórczości amatorskich zespołów tanecznych, w tym przede wszystkim dziecięcych i młodzieżowych, zorganizowanym w postaci konkursu skierowanego do zespołów i grup tanecznych działających w całym kraju. W ramach „Kina tańca” odbędzie się projekcja wybranych krótkich filmów tanecznych z festiwalu „Dance on Camera” z 2022 roku, poprzedzona prelekcją.