Blisko 150 tys. zł z budżetu województwa dla organizacji pozarządowych

0
64

Opieka nad seniorami, aktywizacja bezdomnych czy rehabilitacja osób z uszkodzonym słuchem – na posiedzeniu (19.07) zarząd województwa udzielił dotacji na wkłady własne dla projektów organizacji pozarządowych. Wzięły one udział w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym przez samorząd województwa.

I tak np. Spółdzielnia Socjalna Active Go w Białymstoku otrzyma wsparcie na wolontariat i opiekę nad osobami starszymi, a Stowarzyszenie „Faros” na Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Białymstoku wykonujący anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV. Z kolei Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” uzyska dotację na wkład własny w projekcie aktywizującym osoby bezdomne. Natomiast Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” dostanie dofinansowanie na rehabilitację osób dorosłych z uszkodzonym słuchem.

ZOBACZ: Lista przyznanych dotacji