Białystok. Wystawa „Szlakiem Ostrobramskiej” została zdewastowana

0
69

Ktoś zniszczył wystawę „Szlakiem Ostrobramskiej” w Białymstoku

Jak poinformował nas Patryk Panasiuk prezes Fundacji Hagia Marina, najprawdopodobniej w nocy z 22 na 23 lipca wystawa „Szlakiem Ostrobramskiej – tam, gdzie w Atenach bije polskie serce”, która znajduje się na Alei Bluesa w Białymstoku, została zdewastowana.

Zostały połamane plansze ze zdjęciami, a niektóre są wybite z ram stelaży. Organizator zgłosił akt wandalizmu do białostockiej policji.

Treść wystawy nawiązuje do tradycji i współpracy polsko – greckiej, które w ciągu prawie 30 lat rozwinęły się pod egidą kultu Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w stolicy Grecji. Zdjęcia przedstawiają inicjatywy promujące podlaską kulturę w Grecji, ale też Polsko – Greckie Forum Parlamentarne czy wizyty studyjne podlaskich samorządowców. „Szlakiem Ostrobramskiej” pokazuje także polskie prawosławne akcenty w Atenach, gdzie czczona jest Ostrobramska Ikona Matki Bożej, a uroczysta procesja polskimi flagami i ikoną Ostrobramskiej jest już lokalną tradycją.

Zniszczenie wystawy o takiej tematyce zasługuje na potępienie. Takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca w naszym mieście i regionie, które słyną z wielokulturowości i pokojowej egzystencji wielu wyznań, religii i narodowości” – pisze w swoich mediach społecznościowych Patryk Panasiuk, organizator i prezes Fundacji Hagia Marina.

Swoje oburzenie wyraził też Przewodniczący Stowarzyszenia Forum Mniejszości Podlasia, Arkadiusz Waszkiewicz.

Absolutnie skandaliczne i niedopuszczalne. Mam nadzieję, że to „tylko” chuligański wandalizm, a nie efekt budowanej wobec Ciebie, w parafialnych paszkwilach, atmosfery nienawiści. Mam nadzieję, że odpowiednie służby zadziałają sprawnie.”

Nawiązał tym samym do ostrej reakcji jednego z białostockich prawosławnych duchownych, który w gazetce parafialnej wielokrotnie krytykował działania promujące polskość prawosławia i negował przy tym deklarowanie narodowości polskiej wśród polskich prawosławnych.

Wystawa „Szlakiem Ostrobramskiej” została otwarta po raz pierwszy 23 czerwca 2023 w Supraślu, a otwarcia dokonali J.E. Biskup Michał Aniszczenko, Egzarcha Patriarchy Konstantynopola w Kijowie i J.E. Biskup Mokissos Dymitr Kantzavelos (Archidiecezja Ameryki Patriarchatu Konstantynopola) oraz główny animator rozwoju współpracy polsko – greckiej ks. Serafin Dimitriou- proboszcz parafii św. Mariny w Atenach.

Celem akcji jest promowanie polskiego prawosławia w kraju i za granicą jako nieodłącznego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także przypomnienie, że polska Cerkiew ma swoje źródła w Grecji i kulturze helleńskiej.

Organizatorem wystawy jest Fundacja Hagia Marina przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Dyplomacja Publiczna 2023”.