Białystok. Miasto wydało informatory w kampanii przeciw przemocy

0
52

Jak reagować, do kogo się zwrócić, co zrobić, gdy widzimy przemoc wobec dzieci i młodzieży – takie informacje znalazły się w wydanych przez miasto Białystok materiałach edukacyjnych w ramach kampanii społecznej „Widzę, słyszę, reaguję”

To cztery informatory-broszury dla: nauczycieli, rodziców oraz dzieci i młodzieży. W poniedziałek zaprezentowano je podczas konferencji prasowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Białymstoku.

Główny cel kampanii to uświadamianie występującej przemocy czy to w grupie rówieśniczej, czy w szkole, ale też w domu i zapobieganie tym zjawiskom, ale także bezpośrednia edukacja co robić aby tę przemoc ograniczać, jak tę przemoc rozpoznać, gdzie udać się po pomoc, jak rozmawiać z dzieckiem, nastolatkiem, jak powinna wyglądać interwencja gdy mamy do czynienia z przemocą, jak dorosły powinien pomagać dziecku, jaką rolę odgrywa rodzic.

„Po to, żeby informować, edukować, przekazywać informacje jak ważne to jest, jaki to też jest problem i co możemy dziś nie postrzegać jako przemoc, a co tą przemocą jest” – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Przewodnicząca Rady Kobiet przy prezydencie miasta Anna Augustyn podkreślała, że przemoc wobec dzieci, także kobiet jest problemem, który występuje na całym świecie.

„Nie ma zgody na żadną formę przemocy czy to fizyczną, psychiczną, emocjonalną czy też w formie zaniedbania. To są działania, które pozostawiają traumę szczególnie u dzieci na całe życie, dlatego musimy wszyscy dołożyć wszelkich starań, aby przede wszystkim edukować” – powiedziała Augustyn.

Dyrektor SP nr 1 Katarzyna Andryszewska poinformowała, że wydane materiały są potrzebne, bo będą wsparciem dla nauczycieli jak postępować w sytuacjach gdy występuje przemoc. Podkreśliła, że w materiałach są też konkretne rady dla rodziców, więc również będą mogli z tych informacji korzystać. Dodała, że dzieci i młodzież również czasem nie zdają sobie sprawy z tego, że dana sytuacja to przemoc, więc będą na te kwestie uwrażliwiani, aby się takim zachowaniom przeciwstawiać. Będzie o tym mowa podczas zajęć na godzinie wychowawczej czy po prostu podczas rozmów z uczniami, ale też podczas spotkań z rodzicami.

„Myślę, że nauczyciele to jest bardzo świadoma grupa w szkole, ale jak najbardziej też w tych ulotkach znajdą coś cennego, może coś nie tyle odkrywczego, ale coś potwierdzającego ich podejście do dzieci, ale może też przypomną o czymś ważnym” – zaznaczyła Andryszewska.

Uczennica Ola powiedziała, że przemoc jest, bo ją widać i w szkole i poza nią, także w internecie.

„Myślę, że powinno się na to reagować, ponieważ możemy tak bardzo komuś pomóc” – dodała.

Zaznaczyła, że trzeba się zwracać o tę pomoc, nawet jeśli czujemy strach czy obawy.

„Powinniśmy to zrobić (pomóc), bo inne osoby w przemocy cierpią” – mówiła Ola.

Treść broszur przygotowali specjaliści z Polskiego Stowarzyszania Pedagogów i Animatorów Klanza w Białymstoku przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Broszury w łącznym nakładzie 60 tys. sztuk mają być dostępne we wszystkich miejskich placówkach edukacyjnych w mieście. (PAP)