Regionalne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

0
56

To święto pracowników i funkcjonariuszy KAS, ustanowione, by podkreślić znaczenie Krajowej Administracji Skarbowej dla prawidłowego rozwoju gospodarczego naszego kraju, dla bezpieczeństwa finansowego państwa oraz bezpieczeństwa obywateli Polski i Unii Europejskiej

We wtorek (26.09) w Białymstoku odbyły się regionalne obchody Dnia KAS. Uroczystość była okazją do wręczenia medali, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

 

– Mija 6 lat od utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Myślę, że to założenie, że zjednoczone służby, są bardziej skuteczne, zostało zrealizowane. KAS to bardzo ważna instytucja – element krwiobiegu naszego państwa. Dba o jego dochody, a dzięki temu państwo może jak najlepiej spełniać swoje zadania – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

– Chciałbym dziś Państwu podziękować za to, że tak godnie reprezentujecie nasz region na arenie ogólnopolskiej, odnosicie sukcesy w niełatwych dla nas czasach – dodał.

Podczas uroczystej zbiórki na placu przy siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku wręczono odznaczenia przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” przyznawane przez Ministra Finansów. Pracownikom i funkcjonariuszom podlaskiej KAS, którzy wzorowo wykonywali obowiązki służbowe oraz mieli wyjątkowe zasługi w realizacji zadań KAS, wręczono także awanse na wyższe stopnie służbowe.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej Wojciech Orłowski podsumował kolejny rok działalności KAS w województwie podlaskim.

– Wpływy podatkowe pobrane przez podlaską KAS w 2022 roku wyniosły 4,1 mld zł i były o 5% wyższe niż rok wcześniej. Do tego utrzymujemy bardzo wysoką efektywność kontroli, która oscyluje w granicach 95%. Mamy wysoki odsetek wpłat po ustaleniach pokontrolnych, co jest dużym sukcesem, podobnie – bardzo wysokie wyniki egzekucji administracyjnejW ubiegłym roku odzyskaliśmy ponad 118 mln zł zaległości – poinformował dyrektor.

Zwrócił również uwagę na coraz nowocześniejsze wyposażenie Służby Celno-Skarbowej oraz przedstawił wkład podlaskiej KAS w podnoszenie jakości obsługi klientów.

– To dzięki Wam – pracownikom i funkcjonariuszom KAS, nasza organizacja realizuje koleje ambitne cele i przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego państwa i jego rozwoju – powiedziała wiceminister finansów Anna Chałupa.

W województwie podlaskim strukturę KAS tworzy Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, której podlega 15 urzędów skarbowych i Podlaski Urząd Celno-Skarbowy, z podległymi delegaturami w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Podlaska KAS to 1030 funkcjonariuszy oraz 1289 pracowników cywilnych i pracowników obsługi.